Gå direkt till innehållet

Här hittar du ett länkskafferi med ännu fler resurser i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och dessutom artiklar som behandlar de olika aspekterna. Håll tillgodo!

Länkarna är uppdelade under följande rubriker:

  • Ord och begrepp
  • Samtala
  • Läsa
  • Skriva

 

 

Ord & begrepp

Utveckla dina resonemang i Samhällskunskap och SO 

Fiffig metod för att fånga svåra begrepp 

Begreppskort

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – ord och begrepp

Ord & begrepp – Nytt material! 

Språktabeller – modersmålsundervisning på dari

Ma Åk 7-9 – Grundläggande matematik

Vidare läsning inom ”Ord & begrepp”

Trädord

Begreppsträning i elefanttemat

Vi får brev!

Roterande fröknar 2

En vecka i språkgruppen – Malmö stad

Vi reser i tiden

Vi reser till Bronsåldern

Bedömning på Forntiden

Puls, rytm och tempo

Fyra fina former 

Ministerbesök och modala verb 

Orden ger eleverna en skjuts framåt 

Men hur gör man då?

Vad betyder skillnad? – Ny forskning om elevers förmåga att definiera ord

Screening av skolordförråd

Fakta och myter om flerspråkighet

Hejsvenska – ett språkverktyg för alla

Samtala 

VENN-diagram 

VÖL-schema 

Läsning – boksamtal

Bokens framsida – före läsning

Läsning – boktrailer

Identitets Porträtt – att uppmärksamma och diskutera identitet

Fiskbensdiagram 

Övertyga den andre

Att följa instruktioner

Att lyckas med samtal

Fel, fel, fel

Kultur och samhälle: skolgång i Pakistan och Sverige

Resursmaterial: Elevmålsmoln – vinnare av Malmö Pedagogpris 2019 (4)

Bedömning och Gåkort

Det digitala skolbiblioteket och en lektion i att skapa poesi

Källkritik för förskoleklass

Vidare läsning kring ”Samtala”

Elefanter hos ettorna

Vi har myror i brallan

Alla hjärtans dag hos ettorna

Simning, textanalys och experiment

Pärlfrossa med hälften och dubbelt

Olikheter och jämförelser

Nytt läsår – nya tag – Pedagog Malmö

Frågor jag ställer mig i ett flerstämmigt sorl i det flerspråkiga klassrummet

Hur ser den förverkligade läroplanen ut i ditt klassrum?

EPA en klassiker inom Kooperativt Lärande

Hemma med krassligt barn? Här är tips på språkstimulerande lekar och aktiviteter

Venn gör analys tydlig för eleverna – Pedagog Malmö

Barn har rätt

Det var en gång ett material…

 

Läsa

Läsning med flerspråkiga elever – högläsning

Läsning med flerspråkiga elever – läsning på elevens starkaste språk

Tre orsaksdiagram

Alfons och odjuret – tre språkutvecklande lektioner

Synliggöra – läsvanor och läsundervisning i verksamheten

Läsa argumenterande texter

Orsaksdiagram – ett stöd vid läsning

T.H.I.E.V.E.S – en strategi innan läsning av faktatexter

90 sekunders högläsning

Relationsdiagram – ett stöd vid läsning

Lässtrategier – Thieves

Givande läsning – för alla elever

Läsning – parläsning

Begreppsmoln före läsning

90 sekunders högläsning

Läsa genom att lyssna och rita!

Rumänska – kritiskt textarbete

Hjärnan och lässtrategier 

Bokcirkel – Nattkorpen

Högläsning och cirkelmodellen – ett konkret exempel

Övertyga den andre

Läsning – Jag är … – dikt

Läsning – femrading

Vidare läsning – om ”läsning”

Läsfrämjande projekt genom kulturrådsbidrag

Litteracitet i en digital tid 

Prinsar och prinsessor hos oss – Rapunsel 

Askungens sko 

Vi läser och reser 

Berättande text – vad är en saga?

Vi reser till Sydamerika 

Med kompass på skolgården

Flykten – ett vidunderligt läsprojekt våren 2016

Läsa – förstå – ingå

Veckans högläsningstips

Språkutvecklande metoder: Under läsning

Språkutvecklande högläsning 

Lektionsstruktur – Vad kan det vara?

Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften

 

 Skriva

Sexfältare – ett stöd för skrivande av beskrivande texter 

Att skriva en berättelse 

Val 2022: Att skriva objektivt – utveckla analytisk förmåga och resonemang 

Digitala verktyg för att berätta

Skriv berättelse – om superhjältar 

Samarbeta med grammatik – Fallet med den nyvaxade rånaren!

Texttyper på thailändska

Matematik: Entrance-ticket och Exit-ticket 

Orsak – konsekvens 

Vidare läsning – om ”Skriva”

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Miniskola i genrepedagogik

Matematik & bedömning 

ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla

ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet!

ASL-nätverksträffar – från bildskapande till genrepedagogik

Kom-i-gång med ASL, del 2

Kom-i-gång med ASL, del 1

Läs- och skrivutveckling på nya arenor med STL-modellen

Flerspråkighet som resurs – Transspråkande hemuppgifter

Att skapa en meningsfull skoldag för nyanlända elever

Vad är sagoingredienser för något?

Fokus på svar

Häxorna

Elefant-jämförelser steg 1

Elefant-jämförelser steg 2

Elefant-jämförelser steg 3

Myrans näringskedja

Vi reflekterar mera

Herr Gårman – Här går man!

Adjö till mofflorna

Big Bang

Fas 4 i rymden

Vad är en faktatext?

Förmågan att jämföra

Kroppen – en start

Våra fem sinnen

Sinnena bedömningstillfälle – Pedagog Malmö

Vi lär oss om Judendomen

Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften

Argumenterande genren i åk 3 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.