Gå direkt till innehållet

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom till exempel naturkunskap och samhällskunskap.

På begreppskortet presenteras ordet med en kort förklaring, närliggande begrepp, en lista på egenskaper samt några exempel. Dessutom visas hur ordet böjs, uttalas och hur det kan användas i en mening.


Gör så här!

 

Det finns olika sätt att arbeta med begreppskorten. Här följer några exempel:

  • Fyll i begreppskortet tillsammans med eleverna. Ha några delar redan ifyllda och diskutera fram vad man mer skulle kunna skriva.
  • Klipp sönder – låt eleverna diskutera hur lapparna ska ligga.
  • Ha förklaringar och egenskaper ifyllda och låt eleverna gissa eller leta efter begreppet i en text. 
  • Arbeta med flera begrepp samtidigt för att jämföra och hitta likheter och skillnaderna mellan dem.
  • Komplettera med bilder.
  • Översätta till andra språk.
  • Låt eleverna skriva fler meningar där ordet ingår.

 

Exempel på ifyllt begreppskort

 

Begreppskort att ladda ner

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.