Gå direkt till innehållet

Här får eleverna visa att de kan använda ämnesspecifika begrepp, identifiera riskfyllda platser i närmiljön och att de vet hur man kan minska riskerna i trafiken på olika sätt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Bedömning

Bedömning och Gåkort

Till lärare

Här är det en fördel om man kan vara flera vuxna eller göra bedömningen i en liten grupp eftersom man måste lyssna när eleven berättar muntligt. Kopiera upp dokumentet med bilder till eleverna. Förklara att de ska välja ut de saker som gör det säkrare i trafiken. Förklara att de ska kunna berätta på vilket sätt dessa saker gör det säkrare. Kopiera upp en en matris per elev och fyll i den när du lyssnar på deras redogörelse och motiveringar.

Till elever

  • Titta på bilderna! Vilka saker är sådant som gör det säkrare i trafiken?
  • Klipp ut dem och klistra in dem i din bok.
  • Berätta för en vuxen varför du valt just de bilderna. Motivera! Berätta om så många exempel du kan!

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utdelning av Gåkort

Bedömning och Gåkort

Till lärare

Gör i ordning Gåkort till varje elev. Kopiera i färg och laminera helst. Förbered något att fira med!

Till elever

Du får ett gåkort som bevis på att du nu vet var det kan vara farligt i trafiken och hur man ska göra då. Du kan nya och och begrepp om trafik och du ger också exempel på vad som kan göra det säkrare att vara i trafiken. Bra jobbat!

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.