Gå direkt till innehållet

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i ”Böcker inom oss. Om boksamtal(2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi pratat om. Jag  gissar att det är just interaktionen och utbytet av tankar som gör att de förstår innehållet, börjar tänka djupare, minns bättre och till slut blir läsare.

I detta resursmaterial ges förslag på hur parläsning av en bok kan organiseras utifrån Chambers tankar.

Arbetsgång

 

Under och efter läsningen ska eleverna besvara följande frågor:

  • Vad i boken tyckte du om? Förklara.
  • Vad i boken tyckte du inte om? Förklara. Finns det något ställe i boken där författaren borde skrivit på något annat sätt?
  • Är det något som är svårt i boken eller som du inte förstår? Förklara.
  • Hittar du mönster på något sätt? Förklara. Det kan vara uttryck, händelser, eller annat som upprepar sig.
  • Kan du göra kopplingar till annat du läst? Liknar boken någon annan text eller film, eller blir du påmind om något du själv varit med om på riktigt.

För att stötta eleverna i detta arbeta kan du ge dem förslag på sådant man kan tycka om eller inte tycka om, hur mönster kan se ut och vad man kan göra kopplingar till. Nedan finner du en stöttande tankekarta som hjälper eleverna att bena ut sina tankar. Du hittar också ett dokument med stöttande börjor som hjälper eleverna hur man kan uttrycka åsikter.

Stöttande tankekarta

Stöttande börjor

Som alltid är det viktigt att klargöra att det inte finns rätt och fel när man diskuterar böcker. Det är elevernas tankar som ska lyftas och så länge eleverna förklarar hur de tänker och använder texten som bevis/argument/stöd för sina tankar är allt bra!

 

Dela läsningen

Eleverna delar sedan sina dokument med varandra och läser det den andra skrivit. De använder kommentarsfälten för att hålla med, säga emot, utveckla och  ställa frågor och använder då följande stödfrågor:

  • Vad håller du med om? Varför? Kan du hitta ytterligare stöd för åsikten? Vad i så fall? Försök att utveckla genom att ge fler exempel eller vända på perspektivet.
  • Ser din parläsningsvän annat än du? Vad blir du förvånad över? Förstår du hur hen tänker? Håller du med? Be annars om förtydliganden.
  • Om du inte håller med så säg det och förklara varför. Använd texten som stöd för ditt resonemang.

Två elever med olika språk kan läsa samma bok – den ena på svenska, den andra på arabiska. De kan skriva sina kommentarer på olika språk. Använd då google translate för att förstå. Det kan vara mycket utvecklande att diskutera innehåll i text med någon som har en annan bakgrund än man själv och för den som ännu inte har hela svenskan är det identitetsstärkande att kunna delta i  en diskussion och vara en resurs för att utveckla en klasskamrats tänkande.


 

 

Här hittar du fler resursmaterial om läsning på Malmö delar:

 

 

  

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.