Gå direkt till innehållet

Att omvandla förståelsen av innehållet i en skönlitterär bok till en boktrailer är kreativt men framför allt en kognitivt krävande uppgift. Med rätt stöttning kommer eleverna att utveckla flera förmågor och minnas boken som en av de bästa de läst. Så brukar det vara när man arbetat på djupet tillsammans med andra kring lässuplevelser!

Arbetsgång

Arbeta ensam, i par eller i små grupper.

Diskutera bokens:

  • Genre: Vilken sorts bok är det? Kärlek, fantasy, historisk roman, deckare …
  • Budskap: Vad vill författaren lära oss?
  • Tema: Sammanfatta innehållet i boken med ett eller några få ord
  • Handling och nyckelhändelser: Händelser som på något sätt är centrala för handlingen.
  • Stämning: Är boken rolig, spännande, vacker, sorglig, gåtfull …?

Bestäm hur ni vill förmedla det ni bestämde. Tänk på tempo, färger, former, ljud.

Ladda ned en storyboard. Det finns många olika på nätet. Mina elever använder det som finns som mall i deras MacBooks.

Planera noga hur trailern ska byggas upp.

Skapa bildmaterial och/eller leta bland fria bildkällor. Punktlistan nedan leder dig till olika bildkällor:

(Tänk på att alltid ange källa för det materialet du använder.)

Använd Movie maker eller annat filmverktyg för att skapa trailern.

Kommentar: Skapandet av en tralier passar utmärkt efter ett boksamtal. Då har eleverna fått fördjupad förståelse för innehållet och hittar lättare vägar för omvandling av detta till annat uttrycksmedel.

Ladda ner instruktion till eleverna


 

Här hittar du fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Resursmaterial, Läsning – Jag är-dikt

Resursmaterial, Läsning – Femrading

Resursmaterial, Läsning – Parläsning

Resursmaterial, Läsning – Boksamtal

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida  – före läsningen

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida – under eller efter läsningen

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida – under eller efter läsningen

Resursmaterial, Läsning med flerspråkiga elever – Högläsning

Resursmaterial, Läsning med flerspråkiga elever – Läsning på elevens starkaste språk

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.