Gå direkt till innehållet

Den här strategin stöttar eleverna i läsning av argumenterande texter genom att göra dem uppmärksamma på hur texten är uppbyggd och vilken typ av skolspråk som används i texten, men den kan även användas som mall när eleverna ska skriva en argumenterande text.


Läs en argumenterande text

Mall över argumenterade texter

Nedan hittar du en mall som ni kan jobba med. Den här mallen för läsning av en argumenterande text kan också fungera som en mall när eleverna ska skriva egna argumenterande texter. 

Mall över skolspråk – Begreppslista

För att stötta eleverna i att få syn på skolspråkliga uttryck som används i texten och förstå hur författaren använder språket kan eleverna få en lista med skolspråkliga ord och begrepp, som anpassas till den text som ni ska arbetar med. Här nedan hittar du en tabell med olika skolspråkliga ord och uttryck som är bra att känna till och uppmärksamma på olika sätt i olika sammanhang i undervisningen.

 


Källor

  • Kindenberg, Björn; Wiksten, Maria (2017), ”Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet”. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.
  • Bjerregaard, Maria; Kindenberg, Björn (2015), ”Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet”. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

Här hittar du fler resurser kring läsning

 


Det här materialet ingår i Stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i grundskoleförvaltningens verksamheter.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.