Gå direkt till innehållet

Tillgänglighet

Malmö delar är en didaktisk resurs. Här kan skickliga pedagoger dela med sig av sina bästa arbetsområden och resurser och på så sätt både inspirera och underlätta för kollegor. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Malmö delar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten för Malmö delar. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från Malmö delar i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till: malmo.delar@malmo.se

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det kan finnas dokument som har tillgänglighetsbrister.

Brister som är förenliga med kraven

  • Det finns äldre dokument som har brister.

 

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av MalmöDelar som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 20 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.