Gå direkt till innehållet

Texttyper på thailändska

Med temaarbetet om olika genrer kommer eleverna att fördjupa sina kunskaper om texters uppbyggnad och språkliga drag. Vi kommer att fokusera på beskrivande, berättande och instruerande texter.

Vi har arbetat med cirkelmodellen i förväg och skrivit gemensamma texter utifrån de tre olika texttypers uppbyggnad och språkliga drag: instruerande, beskrivande och berättande texter.

 


 

De aktiviteter som vi kommer att använda under arbetets gång är följande:

  • Högläsning av beskrivande text.
  • Samtal före läsning till exempel några bilder om lamm.
  • Samtal under läsning genom att stanna och kommentera centrala delar av texten och berätta om ordens betydelse.
  • Samtal efter läsning genom att göra olika typer av övningar till exempel fyrfältaren och kreativt arbete med stöd av instruktion i form av bild.

 

Skriva olika typer av texter:

  • Skriva instruerande text genom att följa en given instruktion i form av bild.
  • Skriva berättande text med utvecklande beskrivningar och berättarstruktur med stöd av checklista.

 


 

Upplägget finns även att läsa på thailändska.

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lektion 1

Lektion 1 Jag informerar eleverna att under denna lektion kommer vi att fördjupa våra kunskaper om beskrivande texter genom att beskriva bilder och läsa en beskrivande text.     Del 1 – sam...

Lektion 2

Lektion 2   Del 1 – muntligt läxförhör i korta drag om faktakunskaperna om lamm Jag inleder den andra lektionen med kort repetition av vad vi gjorde föregående lektion.   Del 2 – akti...

Lektion 3

Lektion 3 Nu är det dags för eleverna att skapa och vara kreativa. Varje elev få det material som behövs för att skapa sitt eget lamm. I materialet ingår: vitt ritpapper mjukt vitpapper blyertspenna...

Lektion 4

Lektion 4   Del 1 – skapa egen text Jag börjar med att informera eleverna om att de ska skriva en egen berättande text om ett lamm utifrån en checklista som stöd till deras berättelse. Det är vik...

Lektion 5

Lektion 5   Del 1 – återkoppling Den här lektionen inleder jag med att uppmana eleverna att titta på slutet av sin text där de hittar min skriftliga återkoppling till texten de har skrivit. De få...