Gå direkt till innehållet

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktur som kännetecknar texttypen.


Mallar för berättelser

 

Fyrfältare

Fyrfältaren hjälper eleverna att strukturera texten utifrån rubrikerna inledning, problem, lösning och slut.

 

Berättelseschema

Ett berättelseschema kan användas både för att sammanfatta en text och för att skapa en egen. Här beskrivs händelser, personer och miljöer utifrån kronologisk ordning – först, sedan, till sist.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.