Gå direkt till innehållet

Det här arbetsområdet är språkutvecklande och handlar om att utveckla elevernas förmåga att resonera, främst kring orsaker. Ta del av dokument som förklarar, förtydligar, exemplifierar och konkretiserar vad det innebär att resonera. Innehållet vänder sig till både dig och dina elever. Välj dokument med ett innehåll som just du behöver. 

Arbetsområdet består av fyra “lektioner” eller fyra “moduler” där den första modulen handlar om språkutvecklande arbetssätt. Den andra handlar om förmågan att resonera, den tredje om orsaker. Den sista modulen innehåller mallar som hjälper eleverna i sitt skrivarbete och ger förslag på startmeningar. 

  1. Språkutvecklande arbetssätt
  2. Resonemang
  3. Orsaker
  4. Skrivmallar

Elevexemplen i de olika dokumenten är hämtade från Skolverket.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Språkutvecklande arbetssätt i SO

Här kan du ta del av flera olika konkreta sätt som du kan jobba med språkutvecklande arbetssätt i din SO-undervisning.    Språkliga mål Synliggör och tydliggör arbetsområdets/lektionens språkliga...

Resonemang

I sju dokument får du vägledning och hjälp med att konkretisera vad det innebär att resonera. Samtliga dokument ligger också under ”moment” vilket innebär att du enkelt kan importera dem t...

Orsaker

I det här momentet presenteras sex dokument som handlar om orsaker. Under moment ligger samtliga dokument samlade och du kan enkelt importera dem till ditt Classroom.    Dokument om orsaker: Enke...

Skrivmallar

I det här momentet presenteras sex dokument som hjälper eleverna i sitt skrivarbete med uppgifter som kräver att de resonerar. Under moment ligger samtliga dokument samlade och du kan enkelt importera...