Gå direkt till innehållet

Metoden ”Concept attainment” (begreppserövrande) är ett sätt att hjälpa elever att kunna och förstå ord och begrepp. Allra bäst funkar det för abstrakta begrepp eller koncept. Med concept attainment börjar undervisningsaktiviteten i begreppets innehåll och inte i glosan – eleverna får en förståelse för vad begreppet innebär redan innan de lärt sig själva ordet.

Det är ett spännande sätt att närma sig ett begrepp och det brukar bli livliga diskussioner i klassrummet vilket gör ordet relevant redan från början. 

Bild med två kolumner, en plus- och en minus-kolumn. Under varje kolumn står tre olika begrepp.

Concept Attainment

Metoden Concept Attainment eller begreppserövrande på svenska är en metod utprövad av Walter Parker, professor i pedagogik på University of Washington. I artikeln ”Ord och begrepp i SO-ämnena” av Martin Stolare berättar Stolare om SO-ämnenas språk och beskriver i samband med detta den här metoden. Läs om metoden på engelska på Cult of Pedagogy.

Det är viktigt att begreppet är väl valt för undervisningsgruppen. Det kan vara ett begrepp som är tydligt kopplat till ämnet såsom offentlig sektor eller reformationen men det kan också vara ett begrepp som kopplas till normer och värden, såsom elevinflytandesamarbete eller rättvisa.

Undervisningsaktiviteten inleds med att läraren berättar varför man gör denna övning och i vilket sammanhang. Elevernas uppdrag är att definiera ett hemligt begrepp eller gissa vilket begrepp det handlar om. Eftersom eleverna inte kan ordet sedan tidigare kommer de troligen inte lyckas med detta. I diskussionen kommer de hitta gränserna för vad ordet är och inte är. Det är superhäftigt!

+                                                          –

Dela material med varandra                   Hitta bra källor

Lyssna på varandra                                   Sitta still

Ge och ta emot feedback                          Anteckna

 

I exemplet ovan är begreppet ”Samarbete”. Läraren skriver två spalter på tavlan. Den vänstra spalten kallas positiv och ger exempel på vad det hemliga begreppet kan innebära. Den högra spalten kallas istället negativ och ger exempel på vad begreppet inte innebär. Eleverna får fundera och diskutera, ser de något mönster?

Här kan man köra en modell för samtalet, till exempel en EPA. Om det känns för svårt kan läraren fylla på båda spalterna med nya begrepp. Nästa steg är att läraren säger ett nytt ord till hela klassen och frågar om detta ska skrivas i plus- eller i minusspalten. Varje elev visar vilken spalt de tror att ordet här hemma med hjälp av tumme upp eller tumme ner. Sedan diskuterar klassen ytterligare, de olika grupperna eller lagen börjar formulera gissningar och/eller definitioner och av begreppet. Läraren lyfter begreppets karaktäristiska drag innan begreppet slutligen avslöjas. Som ett sista steg får eleverna komma med exempel på hur begreppet kan användas.

+                                                    –

Bibliotek                                       Apotek

Polis                                               Konsum

Tingsrätt                                       Biograf

 

I exemplet ovan är begreppet ”Offentlig sektor. Nedan finns kortfattad beskrivning av en undervisningsaktivitet i punktform.

 

Så här planerar du:

 • Läraren funderar över begreppets karakteristiska drag och antecknar.
 • Konstruerar positiva och negativa exempel.
 • Anpassar till elevgrupp.

 

Så här gör du i klassrummet:

 • Läraren berättar tema för övningen, väcker intresse.
 • Läraren förklarar att uppdraget är att identifiera eller definiera ett begrepp.
 • Visar först de positiva i vänsterspalten, förklarar.
 • Visar sedan de negativa i högerspalten, förklarar.
 • Ser eleverna något mönster? EPA.
 • Läraren kompletterar med ytterligare begrepp, ett i taget och ber eleverna gissa om det är positivt eller negativt. De visar med tumme upp/tumme ner.
 • Diskutera i grupper.
 • Läraren lyfter de karakteristiska dragen i begreppet.
 • Begreppet avslöjas. Eleverna får komma med exempel då begreppet används.

 

Källor:

Ord och begrepp i SO-ämnen av Martin Stoltare 

Concept formation – what is it av Walter Parker 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.