Gå direkt till innehållet

I den här resursen får du bekanta dig med Orsaksdiagram som kan vara ett stöd för att samla information vid läsning. Du hittar fler diagram i arbetsområdet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Diagrammen fungerar som ett grafiskt stöd som hjälper eleverna att samla information och upptäcka orsaksrelationer i texter. Att stötta eleverna med olika typer av strategier före, under och efter läsningen är en viktigt del av den pedagogiska planeringen. Precis som relationsdiagram och venndiagram behöver orsaksdiagram anpassas till ämnesinnehållet och till de orsaker som är viktiga att upptäcka. Här nedan kan du ta del av några allmänna orsaksdiagram, som sedan behöver anpassas till texten och det specifika ämnesinnehållet.


Jobba med orsakdiagram


Källor

  • Kindenberg, Björn; Wiksten, Maria (2017), ”Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet”. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.
  • Bjerregaard, Maria; Kindenberg, Björn (2015), ”Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet”. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

Här hittar du fler resurser kring läsning


Det här materialet ingår i Stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i grundskoleförvaltningens verksamheter.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.