Gå direkt till innehållet

I det här arbetet tränar eleverna på att skriva berättelser och utveckla sitt skrivande. Eleverna får en given struktur att förhålla sig till och utifrån den ska de skriva en superhjälteberättelse!

Arbetet bygger på sex moment som beskrivs utförligare nedan:

 1. Låt eleverna göra en ingångsbiljett.
 2. Gå igenom strukturen för berättelsen och matrisen.
 3. Låt eleverna skriva berättelsen i par eller enskilt.
 4. Låt eleverna läsa varandras berättelser under skapandets gång och jobba med matrisen.
 5. Gör fokusövningar om att förbättra ”gestaltningar” och “dialoger” för att fokusera på vissa områden med eleverna.
 6. Jämför ingångsbiljetten och berättelsen.

 


Moment i skrivuppgiften

1. Låt eleverna göra “ingångsbiljetten”.

En ingångsbiljett kan genomföras muntligt, skriftligt, digitalt, enskilt, par eller grupp. Syftet med ingångsbiljetten är att du som lärare (men också eleverna) ska få förståelse för var eleverna ligger kunskapsmässigt i ämnet de ska arbeta med. Med informationen från ingångsbiljetterna kan du som lärare skräddarsy undervisningen så att vi arbetar med det som eleverna inte kan.

Om ingångsbiljetten är skriftlig är det extra intressant för eleverna att jämföra den med uppgiften de skapar med hjälp av de nyvunna kunskaperna. De kommer se hur mycket de har lärt sig!

Ingångsbiljetten


2. Gå igenom strukturen för berättelsen och matrisen.

Struktur – berättelsen ”Mitt ärr”

Nu är det dags för eleverna att möta superhjälteberättelsen. Här hittar du ramverket för berättelsen; vad den ska innehålla och i vilken ordning.

 

Matris – ”Mitt ärr”


3. Låt eleverna skriva berättelsen i par eller enskilt.


4. Låt eleverna läsa varandras berättelser under skapandets gång. Jämför med matrisen:

 1. Var ligger vi? 
 2. Hur kan vi göra för att förbättra?

5. Gör fokusövningar med förbättra gestaltningar och dialoger för att utveckla detta i skrivandet.

Gestaltningar

Dialoger


6. När eleverna är klara med berättelsen ska de besvara följande frågor:

  1. Jämför din berättelse med ingångsbiljetten. Fundera över hur ingångsbiljetten och din berättelse skiljer sig åt? 
  2. Vad har du blivit bättre på under arbetet med skapandet?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.