Gå direkt till innehållet

Genom ”Thieves” får du en modell som hjälper eleverna att närma sig en text eller ett kapitel. Den gör att eleverna får en överblick över texten innan de börjar läsa.  Thieves är helt enkelt ett bra sätt att inleda arbetet med att läsa en ny text framför allt i naturvetenskapliga ämnen.

Adrienne Gear kallar modellen för THIEVES vilket är en akronym där bokstäverna står för följande: Title, Headings, Introduction, Every first sentence, Visuals, Ending och So what?

Det här är en lässtrategi som man kan arbeta med för att framför allt möta andraspråkseleveranas behov. Genom strategin kan de se helheten i texter och inte fokusera på enskilda ord utan istället lyfta blicken och få förståelse. Många gånger förlitar sig eleverna på genomgångar som läraren håller och även på instruktiva Youtube-klipp. Det fungerar för att nå kunskap, men det hjälper inte eleverna att lära sig kommunicera sin kunskap. För att behärska hur man ska uttrycka sig behöver de också läsa det skrivna. Thieves är ett bra verktyg för detta.

Längst ner på sidan hittar du länkar till fler lässtrategier!

 


 

THIEVES – en överblick

 • T: Titles
 • H: Headings
 • I: Introduction
 • E: Every first sentence
 • V: Visuals
 • E: Ending
 • S: So what?

 

THIEVES – frågor att ställa

T: Titles

 • Läs titeln och formulera en hypotes om vad texten handlar om.
 • Vad är det för typ av text?

H: Headings

 • Läs alla rubriker och faktarutor.
 • Formulera frågor som du tror att texten ger svar på.

I: Introduction

 • Finns det en introduktion till texten?
 • Vilka ledtrådar ger den om innehållet?
 • Vad får du veta? Tänk på allt du sett, läst eller redan vet om ämnet.
 • Kan din förkunskap hjälpa dig att förstå texten?

E: Every first sentence

 • Studera första meningen i varje stycke.
 • Modifieras eventuellt din hypotes om textens innehåll?

V: Visuals

 • Titta på bilder, diagram eller kartor och se om det finns bildtexter.
 • Finns det nyckelord?
 • Vad får du reda på av information?

E: Ending

 • Finns det en sammanfattning i slutet av kapitlet?
 • Finns det frågor?
 • Signaleras det vad som är det viktiga i texten?

S: So what?

 • Varför skrev författaren den här texten?
 • Varför läser du den?
 • Har du någon nytta av kunskapen? Hur?

 

Mall för THIEVES 


 

Mer om THIEVES

Artikel om lässtrategier Thieves: Lässtrategi hjälper andraspråkselever – Pedagog Malmö (malmo.se)


Mer om lässtrategier

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.