Gå direkt till innehållet

12. Orsak – Konsekvens

A) För att repetera olika händelser och begrepp som eleverna arbetat med arbetar de med övningen Vad beskriver jag? Denna bygger på de ord, begrepp, personer och händelser som klassen har tagit upp.

B) Genom att konstruera seriestripps utifrån historiska händelser i övningen Orsak-händelse-konsekvens i seriestrippformat synliggörs händelser, orsaker och konsekvenser för eleverna. Momenten i denna övning blir också till bedömningsverktyg för läraren. I kamratbedömningen bedöms den som ger respons utifrån sin förmåga att ställa frågor, värdera, reflektera och använda historiska begrepp. Här ska begreppen relevant, händelse, rimlig, trovärdig och konsekvenser användas aktivt av eleven.

Den som får respons bedöms utifrån innehållet och formuleringen i seriestrippen. För gemensam genomgång finns arbetsmaterialet i Storbildsunderlag.

C) Redovisa seriestripparna i helklass utifrån elevernas val av redovisningsform. Ett alternativ är att göra en film, se exemplet Stormningen av Malmö.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Orsaker – konsekvenser”

Orsak – konsekvens

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.