Gå direkt till innehållet

Objektivitet är ett nyckelord i en demokrati. Att ta till sig fakta och att kunna skriva objektiva texter utan egna åsikter är en bra övning som uppmärksammar eleverna på vad man ska tänka på när man läser och skriver. Att öva förmågan att förhålla sig objektivt kan vara ett sätt att sätta fakta i ett sammanhang och visa på samband utifrån olika perspektiv.

Förmågan att skriva och uttrycka sig objektivt behövs i nästan alla skolämnen och är något som eleverna har användning för hela livet. Därför är det en viktig förmåga att undervisa kring. Momentet bygger på frågor, jämförelser och övningar som kan vara användbara i undervisningen och för att utveckla elevernas förmåga att skriva formella eller mer skolspråkliga och objektiva texter.

En av förändringarna i Lgr 22 har varit att betona fakta och förståelse för att tydligare visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig. För att bygga upp förståelse gäller det att sätta faktakunskaper i ett sammanhang och få eleverna att uppfatta hur faktakunskaperna hänger ihop. För att visa hur faktakunskaper hänger ihop gäller det att utveckla elevernas analytiska förmågor och förmågan att resonera.


Denna resurs är en del av ett större arbetsområde kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Arbetsområdet är ett stödmaterial för lärare och innehåller teorier och strategier kring läsa, skriva, samtala samt ord & begrepp.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.