Gå direkt till innehållet

En läsaktivtet som sammanfattar förståelsen av innehållet av texten och  som också kan fungera som diskussionsunderlag i grupp presenteras i detta resursmaterial.

 

Arbetsgång

 

Efter läst text får eleverna följande instruktioner:

1. Tänk dig att du är en av karaktärerna i boken.

2. Fortsätt och avsluta meningarna:

Jag är …

Jag tycker …

Varför …

Jag borde …

Jag önskar …

 

3. Välj ut en bestämd plats i boken och tänk dig att du är där.

4. Fortsätt och avsluta meningarna:

Jag är i/på …

Här finns…

Det doftar …

Jag hör ljudet av …

Jag ser …

 

Här är en instruktion som eleverna kan arbeta efter.

De små dikterna kan användas på olika sätt.

  • Sätt upp dem på väggen. Gruppera de dikter som beskriver samma personer. Låt eleverna jämföra vad de tagit fasta på och diskutera/motivera sin val.
  • Läs upp dikterna och låt andra elever gissa vem det är som talar i dikten. Diskutera varför de vet att det är just denna person. Gå tillbaka och hitta textbevis tillsammans.
  • Samla Varför-frågorna. Diskutera dem i grupper och försök besvara dem. En bra struktur att använda här är Mötas på mitten. Jämför gruppernas svar.
  • Miljö-dikterna kan efterarbetas genom att elevernas målar små tavlor eller gör andra illustrationer till sina eller till varandras dikter. Frågan att besvara är  Vilken illustration hänger ihop med vilken dikt? 

 

Här hittar du fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.