Gå direkt till innehållet

En läsaktivtet som sammanfattar förståelsen av innehållet av texten och  som också kan fungera som diskussionsunderlag i grupp presenteras i detta resursmaterial.

 

Arbetsgång

 

Efter läst text får eleverna följande instruktioner:

1. Tänk dig att du är en av karaktärerna i boken.

2. Fortsätt och avsluta meningarna:

Jag är …

Jag tycker …

Varför …

Jag borde …

Jag önskar …

 

3. Välj ut en bestämd plats i boken och tänk dig att du är där.

4. Fortsätt och avsluta meningarna:

Jag är i/på …

Här finns …

Det doftar …

Jag hör ljudet av …

Jag ser …

 

Ladda ner en instruktion som eleverna kan arbeta efter.

De små dikterna kan användas på olika sätt.

  • Sätt upp dem på väggen. Gruppera de dikter som beskriver samma personer. Låt eleverna jämföra vad de tagit fasta på och diskutera/motivera sin val.
  • Läs upp dikterna och låt andra elever gissa vem det är som talar i dikten. Diskutera varför de vet att det är just denna person. Gå tillbaka och hitta textbevis tillsammans.
  • Samla Varför-frågorna. Diskutera dem i grupper och försök besvara dem. Läs om den kooperativa strukturen Mötas på mitten. Jämför gruppernas svar.
  • Miljö-dikterna kan efterarbetas genom att elevernas målar små tavlor eller gör andra illustrationer till sina eller till varandras dikter. Frågan att besvara är: Vilken illustration hänger ihop med vilken dikt? 

 

Här hittar du fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.