Ett VÖL – schema kan användas vid uppstart av ett nytt arbetsområde eller inför läsande av en faktatext.

Metoden utgår från elevernas erfarenheter och förförståelse. Genom att använda modellen gör man eleverna medvetna om vad de redan kan om ett ämne (V=vet), därefter aktiveras deras nyfikenhet och de får reflektera över vilka kunskaper de saknar (Ö=önskar veta). Efter läsningen eller arbetsområdet formulera de vad de har lärt sig (L= Lärt mig).

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.