Gå direkt till innehållet

Ett VÖL– schema kan användas vid uppstart av ett nytt arbetsområde eller inför läsande av en faktatext.

 

VÖL-schema

Metoden utgår från elevernas erfarenheter och förförståelse. Genom att använda modellen gör man eleverna medvetna om vad de redan kan om ett ämne (V=vet), därefter aktiveras deras nyfikenhet och de får reflektera över vilka kunskaper de saknar (Ö=önskar veta). Efter läsningen eller arbetsområdet formulera de vad de har lärt sig (L= Lärt mig).

  • V = vet
  • Ö = önskar veta
  • L = lärt mig

 

Ladda ner VÖL-schema

 

VÖL.pdf

Ladda ner ett VÖL-schema i Google docx.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.