Malmö delar är en didaktisk resurs. Här kan pedagoger dela med sig av sina bästa arbetsområden och resurser och på så sätt både inspirera och underlätta för kollegor.

På Malmö delar hittar du både heltäckande arbetsområden –  bestående av lektioner och moment och med en tillhörande pedagogisk planering – samt resurser som kan bestå av övningar, verktyg, mallar eller annat pedagogisk material.

All information på Malmö delar riktar sig till lärare och består av kollegial handling. Endast de elevaktiva momenten riktar sig till eleverna och kan skickas direkt till Google Classroom. Malmö delar är inte en faktabank utan består av konkret lektionsinnehåll med elevaktivt material där utveckling av elevernas förmågor är i centrum.

Malmö delar handlar både om att spara tid och att inspirera kollegor. Det blir en plats för Malmö stads lärare att synliggöra sin egen kompetens, där det kollegiala lärandet hamnar i fokus.

Malmö delar är i uppstartsfasen.  Saknar du material i just ditt ämne är du välkommen att dela med dig. Utveckling av plattformen sker kontinuerligt vilket gör att nya funktioner kommer att presenteras efter hand. Eftersom plattformen är till för Malmö stads lärare lyssnar vi gärna på önskemål.

 

Här kan du se en kort animation om Malmö delar.