Gå direkt till innehållet

Här följer temat ”Skolgång i hemlandet i jämförelse med Sverige” som bygger på fem olika lektioner (à 60 min) som du hittar längre ner på sidan. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen i områden där modersmålet talas i jämförelser med svenska förhållanden och genom det utveckla sin kulturella identitet och sitt språk.

Genom att använda olika metoder och arbetssätt kommer eleverna att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om skola och skolsystem i Pakistan och i Sverige. Det ska ge möjlighet till eleverna att utveckla förmågan att reflektera och resonera över kulturer och samhällsförhållanden samt förmåga att formulera egna åsikter och tankar i det aktuella arbetsområdet. Dessutom kommer eleverna att utveckla förmågan att tala, lyssna och samtala och skriva.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lektion 1

LEKTION 1 Den första lektionen består av tre olika delar.   Del 1 Inledning Jag inleder lektionen med att visa två bilder för eleverna. En bild visar elever i ett svenskt klassrum och annan visa...

Lektion 2

Lektion 2 Den här lektionen består av två delar och avslutas med en läxa.    Del 1 Inled lektionen med en kort återkoppling till föregående lektion och sammanställningen av informationen som ele...

Lektion 3

LEKTION 3 Den här lektionen består av 3 delar och de får förbereda en intervju med sina föräldrar.    Del 1 Vi inleder lektionen med kort genomgång av läxan genom muntligt förhör i hela klassen/...

Lektion 4

Lektion 4 Det här är den näst sista lektionen i temat och den består av två delar.    Del 1 Vi inleder lektionen genom att eleverna delar med sig av sina kunskaper med hela klassen/gruppen om de...

Lektion 5

Lektion 5 Den avslutande lektionen består av tre delar.    Del 1 Var och en redovisar muntligt sin presentation om temat och lämnar in skriftliga beskrivande texten. Eleverna som ritade, berätta...