En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten.  Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.

Detta resursmaterial presenterar hur man kan arbeta med bokens framsida för att förutspå och träna denna lässtrategi.

Detta resursmaterial går att kombinera med ett annat resursmaterial ; Läsning – Bokens framsida – under och efter läsningen.

Arbetsgång

Innan du börjar läsa –  Titta noga på bokens framsida.

  • Vad kan du gissa att boken kommer att handla om bara genom att titta på bilden?
  • Hur används färger, former, bokstäver och andra tecken?
  • Kan någon del av bilden vara en symbol för något?
  • Vad heter boken?
  • Vad förväntar du dig av innehållet utifrån bokens titel?
  • Vilken genre tror du boken tillhör? Förklara varför du tror det?

Denna läsaktivitet går att använda både då alla i klassen läser samma bok eller då elever läser egna böcker. Om ni läser samma bok kan en utställning med de nya framsidorna vara intressant. Då kan eleverna  presentera dem muntligt och sedan i grupper eller par jämföra de olika versionerna. Använd ett VENN-diagram 

 

 

Här hittar du fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Resursmaterial, Läsning – Boktrailer

Resursmaterial, Läsning – Jag är-dikt

Resursmaterial, Läsning – Femrading

Resursmaterial, Läsning – Parläsning

Resursmaterial, Läsning – Boksamtal

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida – under eller efter läsningen

Resursmaterial, Läsning med flerspråkiga elever – Högläsning

Resursmaterial, Läsning med flerspråkiga elever – Läsning på elevens starkaste språk

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.