Gå direkt till innehållet

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten. Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.

Detta resursmaterial presenterar hur man kan arbeta med bokens framsida för att förutspå och träna denna lässtrategi.

Detta resursmaterial går att kombinera med ett annat resursmaterial; Läsning – Bokens framsida – under och efter läsningen.

 


Arbetsgång

 

Innan du börjar läsa –  titta noga på bokens framsida

  • Vad kan du gissa att boken kommer att handla om bara genom att titta på bilden?
  • Hur används färger, former, bokstäver och andra tecken?
  • Kan någon del av bilden vara en symbol för något?
  • Vad heter boken?
  • Vad förväntar du dig av innehållet utifrån bokens titel?
  • Vilken genre tror du boken tillhör? Förklara varför du tror det?

Denna läsaktivitet går att använda både då alla i klassen läser samma bok eller då elever läser egna böcker. Om ni läser samma bok kan en utställning med de nya framsidorna vara intressant. Då kan eleverna  presentera dem muntligt och sedan i grupper eller par jämföra de olika versionerna. Använd ett VENN-diagram.

 

Här hittar du fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.