Gå direkt till innehållet

Min pedagogiska planering tar sin inspiration från Läslyftet, (Modul kritiskt textarbete, ”Att lära om ett innehåll och hantera det språkligt”) som uppmuntrar till fördjupad reflektion bland elever kring ett mycket aktuellt ämne som handlar om djurens liv i fångenskap.

Inledning

  • Undervisningen i kritiskt textarbete ska ge eleverna möjlighet/redskap att bedöma, undersöka och analysera texter av olika slag för att bli medvetna textbrukare.
  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.
  • Lärarnas syfte är att eleverna på sikt ska utveckla sin förmåga att förstå och påverka sin omvärld och att förhålla sig kritiskt till olika beskrivningar av omvärlden med hjälp av språket.

_____________________________________________________________

Arbetsområdet består av tre lektioner:

 Lektion 1 – Eleven går in i texten

 Lektion 2 – Eleven går igenom texten gradvis

Lektion 3 – Eleven går ut ur texten

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lektion 1 – Eleven går in i texten

Eleven går in i texten och skapar en föreställningsvärld, utifrån egna erfarenheter och förkunskaper. (A) Vi börjar med en förebyggande och allmän diskussion om ämnet ”djur i fångenskap” som bygger på...

Lektion 2 – Eleven går igenom texten gradvis

(A) Eleverna får en tidningsartikel ”Sorgliga berättelser om bruna björnar i Rumänien – från fångenskap till frihet” att läsa och gå in i textens innehåll (B) Varje elev läser texten...

Lektion 3 – Eleven går ut ur texten

Eleven går ut ur texten med nya erfarenheter, innehållsligt och språkligt (A) Eleverna går ut ur texten och skriver en självständig argumenterande text om bruna björnarnas situation i Rumänien med utg...