Gå direkt till innehållet

De allra flesta lärare har själva råkat ut för denna övning i någon form och det finns en anledning till att den lever sig kvar i lärarrum år ut och år in. Att lära sig noggrant läsa instruktioner är A och O i skolan och den här övningen lär ut det på ett sätt som är både roligt och minnesvärt. Övningen är bäst i de lägre årskurserna men som lärare på högstadiet har jag haft nytta av den ända upp i åttonde klass.

Gör så här

 

Förankring

Att skolan ska ge elever grundläggande förmåga att ta till sig kunskap, kunna använda de svenska språket och så vidare lyfts tydligt fram redan i det första kapitlet av läroplanen och går sedan igen i så gott som varje enskilt ämne.

 

Förbered

Förbered övningen genom att skriva ut och analogt kopiera upp övningen till eleverna. Se till att alla elever har tillgång till fungerande pennor.

 

Genomför

Dela ut stencilen. Förklara att övningen är individuell och att eleverna inte får prata med varandra. Betona att det är ett test av deras förmåga att följa instruktioner (något som är viktigt för elever i skolan) och att testet görs på tid. Förklara att alla elever startar samtidigt på en given signal.

Det sedvanliga utfallet är att många elever snabbt kastar sig över övningen och skriver, räknar, ställer sig på stolar, räknar baklänges och ropar sina namn högt ut i klassrummet medan några andra läser, skriver sina namn och sitter tyst. Av naturliga skäl tenderar övningen att generera lite fniss. Det är okej så länge det inte resulterar i tråkningar och sänkningar. Var uppmärksam på detta som lärare.

När övningen är över (och några elever tycker att det är lite pinsamt att de ”gick på det”) följ upp med att förklara varför just språk och instruktioner är så centralt i skolan (och i samhället). Exemplifiera gärna praktiskt med anonymiserade resultat från andra tester och dylikt du haft i klassen där det är uppenbart att det som brustit varit förmågan att följa instruktioner.

 

Övningen

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.