Gå direkt till innehållet

Venndiagrammet är en strategi som kan användas vid läsning för att samla information om likheter och skillnader mellan olika företeelser i en text. Andra typer av diagram som kan vara ett stöd för att samla information vid läsning är Orsaksdiagram och, som den här resursen handlar om, Relationsdiagram

Diagrammen fungerar som ett grafiskt stöd som hjälper eleverna att samla information och få syn på relationer och samband i texter. Att stötta eleverna med olika typer av strategier före, under och efter läsningen är en viktigt del av den pedagogiska planeringen. 


Relationsdiagram

När du konstruerar ett relationsdiagram blir det också enklare för dig som lärare att få syn på centrala delar i ämnesområdet och därmed även vad eleverna kan behöva hjälp med för att få syn på samband. Här nedan kan du ta del av ett relationsdiagram, som en strategi att använda före, under och efter läsning.

 


Källor

  • Kindenberg, Björn; Wiksten, Maria (2017), Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.
  • Bjerregaard, Maria; Kindenberg, Björn (20159, Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

Här hittar du fler resurser kring läsning


Det här materialet ingår i Stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i grundskoleförvaltningens verksamheter.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.