Gå direkt till innehållet

Lugna Brain Breaks som låter eleverna stå upp och tänka på något annat en stund utan att höja pulsen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Bolla bokstavsordning

Avspänt och aktivitetsbrytande del 2 (small)

Till lärare

I den här Brain Breaken behöver pedagogen fyra mjuka bollar. Brain Breaken kan göras i ett eller flera steg. Välj de steg som passar klassen. Väljer pedagogen att göra flera olika steg fungerar Brain Breaken bäst om den göras vid flera olika tillfällen.

A) Börja med att dela in eleverna fyra grupper (fyra bollar). De fyra grupperna bildar fyra olika ringar och den i varje grupp vars namn kommer först i alfabetet får en boll. Därefter ska eleverna kasta bollen i bokstavsordning, efter gruppmedlemmarnas namn. Amina kastar till Bella som kastar till Cesar som kastar till David och så vidare. Låt eleverna kasta bollen ett par varv så att de får upp flytet.

B) Pedagogen börjar med att dela in klassen i fyra nya grupper. Den gruppmedlem vars namn kommer först i alfabetet får en boll. Nu känner eleverna till övningen, så när de har kastat bollen i bokstavsordning ett par gånger är det dags att lägga till en ny utmaning.

Nu ska de kasta bollen i “omvänd bokstavsordning”. David kastar till Cesar, som kastar till Bella som kastar till Amina. Pedagogen kan sen låta grupperna växla mellan att kasta bollen i “bokstavsordning” och i “omvänd bokstavsordning”. Låt gärna grupperna “byta håll” på pedagogens kommando. Då får grupperna byta håll, där bollen råkar vara just då.

C) Pedagogen börjar med att dela in klassen i fyra nya grupper som bildar ringar. Den gruppmedlem vars namn kommer först i alfabetet får en boll. Låt först varje grupp kasta bollen i bokstavsordning. Nästa utmaning blir en utslagstävling mellan grupperna. När en grupp har kastat bollen i två varv, i bokstavsordning ska de sätta sig ner på huk. Den grupp som sätter sig först ner ha vunnit den första omgången. Gruppen som sätter sig sist ner åker ut ur tävlingen. Upprepa tävlingen tills en grupp står som vinnare.

Lägg gärna till att det är en “ljudlös” tävling. Så för att vinna måste gruppen vara tyst från att tävlingen startar till att ALLA grupper är klara.

D) Pedagogen börjar med att dela in klassen i fyra nya grupper som bildar ringar. Den gruppmedlem vars namn kommer först i alfabetet får en boll och blir gruppledare. Låt först varje grupp kasta bollen i bokstavsordning ett par varv.

Därefter ska gruppledaren tilldela in alla i gruppen så att varannan får siffran “ett” och varannan får “två”. I nästa steg börjar gruppledaren kasta bollen i bokstavsordning och när bollen släpper dennes hand, ska alla “ettor” flytta sig ett steg åt höger. När nästa person kastar bollen i bokstavsordning ska alla “tvåor” flytta sig ett steg åt höger. Upprepa tills övningen flyter.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fokus på fingrar

Avspänt och aktivitetsbrytande del 2 (small)

Till lärare

Eleverna står upp och bildar par. De ska hålla varandras handflator mitt emot varandra med några centimeters mellanrum. Den som gick upp tidigast i morse börjar. Denne ska “skriva” fyra bokstäver i luften med handflatorna. Varannan bokstav med höger hand och varannan med vänster. Den andra i paret ska följa med handrörelserna. När bokstaveringen är klar ska sjusovaren gissa vilket ord som skrevs. Därefter byter eleverna uppgift med varandra.

Pedagogen kan göra Brain Breaken tyngre genom att eleverna ska stå med böjda ben när de bokstaverar.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Passa post-it

Avspänt och aktivitetsbrytande del 2 (small)

Till lärare

Pedagogen tar med sig så många post it lappar att det räcker till varannan elev och delar ut en lapp per bänkpar. Eleverna ställer sig upp i par. De knycklar sen ihop post it lappen till en boll. Nu har varje bänkpar fem försök på sig att “bolla” post it lappen med händerna mellan varandra så många gånger som möjligt. Paren räknar antalet “bollningar” i varje försök. Räkningen avbryts när bollen hamnar på golvet eller när någon i paret bollar post it lappen två gånger i rad.

Varje bänkpar summerar antalet bollningar i sina fem försök. Paret med flesta antal “bollningar” vinner en applåd.

Eleverna slänger bollarna i papperskorgen.

(Pedagogen kan med fördel använda post it lappen tidigare i sin undervisning genom att exempelvis låta eleverna gissa på ett årtal, en person, plats eller något annat som kan knytas till undervisningen.)

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Oordning i orden

Avspänt och aktivitetsbrytande del 2 (small)

Till lärare

Eleverna står upp bakom sina bänkar. De ska samarbeta i par. Pedagogen skriver ett ord på tavlan men där bokstäverna har hamnat i oordning: Exempelvis: t x l a i b i→ taxibil. Eleverna ska gissa ordet.

När ett bänkpar tror sig veta rätt ord sätter de sig ner. Det par som först sätter sig ner får gissa. Gissar de rätt får de 1 poäng. Gissar de fel får de 1 minuspoäng och resten av klassen får fortsätta gissa på ordet. När ett par har gissat rätt så skriver läraren upp ett nytt ord.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Håll i handen

Avspänt och aktivitetsbrytande del 2 (small)

Till lärare

Eleverna bildar en cirkel och håller varandras händer. En elev är startare och klämmer runt en av händerna som denne håller i. Då startar det en reaktion där man skickar vidare handklämmen genom att klämma på handen på andra sidan. Om man klämmer två gånger ska man skifta håll.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Alfabetskaktivitet

Avspänt och aktivitetsbrytande del 2 (small)

Till lärare

Pedagogen delar in klassen i grupper om fyra, gärna två bänkpar som sitter nära varandra.

Eleverna ställer sig upp så att gruppen ser varandra. Eleven som har det färggladaste plagget på överkroppen (tröja, skjorta, blus) börjar med att säga ett namn på bokstaven A. Den som står till höger om den färgglada eleven fortsätter att säga ett namn som börjar på samma bokstav som föregående namn slutade på. Exempelvis: AmmarRonja. Eleven till höger fortsätter på samma sätt.

När en elev behöver mer än fem sekunder på sig att hitta på ett namn så får denne sätta sig ner och är på så vis ute ur leken. Fortsätt tills varje grupp har fått en vinnare.  

Varianter på den här Brain Breaken är att byta ut namn mot exempelvis begrepp, ordklasser, växter, städer och länder.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.