Malmö delar är i uppstartsfasen. Mer material kommer kontinuerligt. Saknar du material i just ditt ämne är du välkommen att dela med dig.

 

Kopplingen till Google Classroom kan just nu upplevas som långsam. Vi arbetar med en lösning på detta.