Gå direkt till innehållet

Det händer ju då och då i undervisningen att elever får i uppgift att berätta något. En del blir glada och kastar sig över uppgiften, oavsett verktyg. Andra tycker inte att det är lika roligt och några kan få känslor av obehag eller till och med ångest. Det finns en del digitala verktyg som kan hjälpa och du som pedagog är viktig genom att visa dem och uppmuntra till användning.

 

 • Skriv med rösten (röstinmatning, röst blir tecken).
 • Skriv med virtuella tangentbord (få upp ett tangentbord med andra språks tecken).
 • Skriv på modersmålet och översätt. Träna på att skriva på andra språk och översätt.
 • Gör en röstinspelning. Mixa med ljud och visa som ett bildspel.
 • Gör en video. Skriv manus med stöd.
 • Använd talsyntes och ordprediktion.
 • Använd bildstöd.

 

Olika verktyg för berättande

Skriv med rösten

Att använda röstinmatning är förvånansvärt lätt och gör inte bara berättandet roligt och enkelt, utan stimulerar även artikulation och diskussioner om språkregler. Här kommer anvisningar för Google Chrome och iOS (Apple).

 

Röstinmatning i Google Chrome

 • Öppna ett Google dokument i Drive.
 • Klicka på Verktyg i menyraden.
 • Välj röstinmatning.
 • Godkänn mikrofonens åtkomst.
 • Klicka på mikrofonen och börja tala.

I de flesta fall behöver du ingen extra mikrofon då den oftast finns inbyggd i nyare datorer. Lägg märke till att du kan ändra språk genom att klicka på den lilla pilen bredvid språket. Nu kan du göra en röstinmatning på ett annat språk vilket kan vara bra för många, inte bara för elever med annat modersmål utan även för elever som ska träna något modernt språk.

Om du inte får respons genom rätt ord i text behöver du troligen träna på uttalet. Nu kan eleven skriva sin berättelse på modersmålet eller något annat språk (för elever som ska lära andra språk t.ex.) och eventuellt dela dokument med sin modersmålslärare/språklärare, som explicit kan peka på 2 stjärnor och 1 önskning (Two stars and a wish) genom att lämna kommentarer i dokumentet.

Texten behöver nu kanske översättas och det görs enkelt med appen Google översätt. Till skillnad från röstinmatningen som finns utan någon hämtning måste du själv hämta Google Översätt (Translate) i WebStore .

När du hämtat Google Översätt lägger sig appen i verktygsfältet uppe till höger. (Den kan användas oavsett vilken sida du har uppe – mycket praktiskt att skumma igenom avancerade rapporter etc på sitt modersmål innan man ger sig i kast med originalet.)

Klicka på appen och välj Översätt den här sidan. (Ibland får man klicka två gånger för att det ska fungera.) Översättningen blir inte helt perfekt men good enough (som i många sammanhang är ett bra uttryck) och kan även den stimulera till diskussioner om grammatik och språkbruk.

 

Diktering iOS Apple

Följande gäller både iPhone och iPad: Under Inställningar (kugghjulet) välj ikonen Allmänt och Tangentbord för att aktivera Diktering. Nu kommer du att få upp en mikrofontangent vid sidan om mellanslagstangenten på tangentbordet, i alla miljöer där tangentbordet finns. (Tänk på om du har ett externt tangentbord att du måste frikoppla detta för att se mikrofonen.) Vill du ändra Dikteringsspråk gör du det på samma ställe som du aktiverade Diktering.

För vidare bearbetning av text läs bloggavsnittet ”Logopeden i Skolan”.

 

Skriv med andra tangentbord

Google Chrome

Hämta appen Google Inmatningsverktyg i WebStore. Lägg till. Godkänn. Inmatningsverktyget lägger sig i verktygslisten i webbläsaren. Det ser ut som en svart penna när det är vilande och ett blått tangentbord när det är aktiverat. Klicka på det och välj Inmatningsmetod och språk. F

örsta gången behöver du troligen gå in under Tilläggsalternativ och välja språk + inmatningsmetod där. Lägg märke till att flera språk finns både med och utan tangentbord. (Om detta är ett verktyg du använder ofta kan det finnas anledning att gå in och ställa in kortkommandon för snabbare och enklare åtkomst.)

 

Tangentbord iOS Apple

Under Inställningar väljer du Allmänt och Tangentbord. Välj nu Tangentbord ytterligare en gång och längst ner kan du välja Lägg till nytt tangentbord och där välja det eller de språk du vill arbeta med.

Du växlar enkelt tangentbord genom att klicka på jordglobssymbolen i den nedre raden på tangentbordet. (Inte heller här kan du använda externt tangentbord.) För varje gång du trycker bläddrar du fram mellan tangentborden du lagt till och det är därför smart att inte ha för många språk/tangentbord tillagda. IntoWords har ett eget tangentbord om du vill använda det.

Dokumentet kan sedan översättas, med hjälp av appen Google översätt, till annat språk för vidare bearbetning och belysning på samma sätt (Two stars and a wish), kanske med hjälp av andra elever eller pedagoger.

 

Använd talsyntes och ordprediktion 

IntoWords

I Malmö har samtliga elever och deras personal, i stadens kommunala skolor, tillgång till IntoWords, en app som finns i verktygsfältet uppe till höger i webbläsaren. Klicka på ikonen, därefter Login och välj sedan Google. Din skola.malmo.se adress används nu för automatisk inloggning och det är därför viktigt att du är inloggad i webbläsaren Chrome.

Lägg märke till alla språk som erbjuds under “Mer” längst ner när du klickar på den svenska flaggan. Alla funktioner finns inte på alla språk, men uppläsning av text fungerar, även på webbsidor eftersom det här lilla smarta verktyget hänger med när du öppnar ny flik och gör annat på webben.

Öppna “Mer” fliken till höger och gå in under alla inställningar och lär dig funktionerna. Behöver eleven höra ljudet efter varje bokstavsinmatning? Eller ordinmatning? Eller efter hel mening? Eller vill den skriva/mata in med rösten och efteråt få texten uppläst? Varje elev är unik och kan välja sin egen metod som passar för tillfället. Om hen har fått veta vad som finns på smörgåsbordet!

 

Papunet

Detta är en ursprungligen finsk tjänst som i stora delar översatts till svenska. Här finns en gigantisk samling bilder från olika bildbanker.

 

Vilka bilder får man använda?

Det behöver inte vara krångligt att hålla sig inom ramen för vad som är lagligt när det gäller att använda andras bilder. Ett av de enklaste sätten är att göra en bildsökning på Google. Skriv in ordet du vill söka på som vanligt och välj därefter Bilder. Du kommer nu att få bilder som är taggade med ordet skola. Till höger om Bilder finns Inställningar och när du klickar här får du fram olika sökinställningar. Välj Avancerat. Längst ner finns Användningsrättigheter och här kan du välja den inställning som passar, t ex får användas och delas men inte kommersiellt. 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.