Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

487 träffar

Pedagogiska pauser (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

1: Tecknens betydelse

Målet med lektionen är att skapa förståelse för plustecknets och minustecknets två betydelser. Dels kan det markera att det är ett positivt respektive negativt tal och dels att det visar räknesättet a...

Triangel

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av trianglar samt kunna rita och göra egna exempel”. Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 trianglar” och “2 trianglar – egna” (s...

Rektangel

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av rektanglar samt kunna rita och göra egna exempel”. Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 rektanglar”, “2 rektanglar – egna” oc...

Cirkel

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av cirklar samt kunna rita och göra egna exempel”. Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 cirklar” och “2 cirklar – egna” (se bifog...

Lektion 3: Bananflugans genetik

I det ca 10 minuter långa kunskapsspelet Bananflugan – ”Dating & Mating” får du lära känna bananflugan lite närmare! Lektionsmål: Eleverna tränar sina kunskaper om biologiska s...

Bedömning och Gåkort

Här får eleverna visa att de kan använda ämnesspecifika begrepp, identifiera riskfyllda platser i närmiljön och att de vet hur man kan minska riskerna i trafiken på olika sätt.

2: Talen på tallinjen och hur talen skrivs

Målet med lektionen är att skapa förståelse för hur kunskapen om att ett positivt tal, exempelvis 3 kan skrivas (+3) och det kan underlätta förståelsen för addition och subtraktion med negativa tal lä...

Arbetsro

Lektionsmål: “Med hjälp av bilden “In i ringen i mitten” kunna ta ansvar för egna studier och klassens arbetsro”. Material: “Värdegrund-matris” (se bifogad fil, moment 1) samt bifogade filmer ”...

Finn Fem Fel, omkretsen

Lektionsmål: ”Kunna förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet, samt kunna beräkna omkretsen av månghörning och upptäcka fel”. Materiel: Kopieringsunderlagen “Med andra ord – omkrets”...