Gå direkt till innehållet

Målet med lektionen är att skapa förståelse för plustecknets och minustecknets två betydelser. Dels kan det markera att det är ett positivt respektive negativt tal och dels att det visar räknesättet addition (då det kallas additionstecken) respektive subtraktion (då det kallas subtraktionstecken).

Momenten som ingår i lektionen är att se en instruktionsfilm och delta i gruppaktiviteter både utan och med fyrfältstavlor samt övning med konkret material och färdighetsträning.

Grundläggande ramar för lektionen är att eleven vet och kan svara på:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sen?
 • Vad behöver jag?
 • Varför ska jag göra det?

 

Lektionsförberedelser

Förförståelsen inför lektionen är att känna till orden term, summa och differens.

 1. Titta på filmen tecknens betydelse.
 2. Inför grupparbetet görs en gruppindelning.
 3. Se över din lektionsstruktur och checka av att du har konkretiserat svaret på frågorna till den grundläggande lektionsramen (se ovan), som du ”levererar” till eleverna genom att exempelvis skriva på tavlan.
 4. Praktiskt material skapas: Klipp rött respektive blått papper i kvadrater. Kvadrater med sidorna ca 3 cm (längden kan ändras beroende på behov i klassen eller alternativt material som lego eller klotsar kan användas).

 

Lektionsgång

 1. Titta på filmen en gång tillsammans, på storskärm.
 2. Dela in eleverna i grupper om tre.
 3. Skriv ut olika exempel på additioner och subtraktioner men utan additions- eller subtraktionstecken (se exempel nedan eller använd bifogat dokument).
 4. Låt var och en fundera själv först och sedan fyller gruppen i additions- eller subtraktionstecken. Be eleverna tänka högt då de utför och pratar om uppgiften. Uppmana medarbetarna att lyssna och kontrollera vilket ord som används då tecknet för addition och subtraktion nämns.

Exempel
3 5 = 8
7 2 = 5
73 70 = 70
52 30 = 80

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Träna vilket tecken

1: Tecknens betydelse

Till lärare

Målet med momentet: Eleven använder additionstecken  och subtraktionstecken för att göra en beskrivning av räknesättet exakt.

Dela in i grupper om tre.

  1. Berätta för eleverna vilken grupp de tillhör. Berätta också var eleven ska vara, hur länge det ska hålla på och vad som ska hända sen samt vad eleven behöver.
  2. Eleverna använder dokumentet ”Olika additioner och subtraktioner” med exempel på additioner och subtraktioner men utan additionstecken och subtraktionstecken – eller läraren skriver på tavlan. Dela ut papper och penna. Ta hänsyn till behovet av stöttning (diskussionen kan kräva papper och penna).
  3. Informera eleverna om att först fundera själva.
  4. Berätta att en i gruppen börjar med en av uppgifterna.  Uppmuntra att tänka högt då uppgifterna diskuteras!  Det är orden ”subtraktionstecken” och ”additionstecken” som är viktiga att få in i språket för att göra det mer exakt. Medarbetarna i gruppen lyssnar och påpekar korrekt och felaktig användning på ett konstruktivt sätt . Den som pratar, ska prova att ”lura” sina medarbetare ibland och se om de märker att du använder orden på ett otydligt sätt.
  5. Ny medarbetare fortsätter med annat exempel.
  6. Alla gör minst ett försök.

Till elever

 • Målet med momentet: Att använda orden additionstecken och subtraktionstecken för att beskriva exakt.
  1. Samla dig och de andra i din grupp. Läraren berättar för dig vilken grupp du tillhör, var du ska vara, hur länge det ska hålla på vad som ska hända sen och vad du behöver.
  2. Öppna dokumentet ”Olika additioner och subtraktioner” nedan. Där saknas additionstecken och subtraktionstecken.
  3. Du sitter först enskilt och funderar vilka tecken som ska placeras in.
  4. En i gruppen väljer uppgift och beskriver vilket tecken som ska användas. Tänk högt då uppgifterna diskuteras!  Det är orden ”subtraktionstecken” och ”additionstecken” som är viktiga att få in i språket för att göra beskrivningen mer exakt. Medarbetarna i gruppen lyssnar och påpekar korrekt och felaktig användning, på ett konstruktivt sätt . Du som pratar, lura dina medarbetare ibland och se om de märker att du använder orden på ett otydligt sätt.
  5. Ny medarbetare fortsätter.
  6. Alla gör minst ett försök.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Negativa och positiva tal

1: Tecknens betydelse

Till lärare

Målet med momentet:

 • att repetera negativa och positiva tal och
 • att formulera vardagsnära situationer, med negativa och positiva tal.

Eleverna är i grupper om tre.

Visa följande diskussionsuppgift för eleverna:

Gruppen ska ge förslag på minst tre situationer då ni stöter på positiva och/eller negativa tal, i vardagen. Var och en sitter själv i några minuter, sedan diskuteras det i gruppen. Gruppen kommer fram till gemensamma förslag.

Eleverna redogör för vad de kommit fram till inför några andra grupper eller hela klassen. Hur de redovisar bestämmer du som lärare tillsammans med eleverna..

Du som lärare lyfter fram eventuella olikheter och/eller likheter från innehållet i de olika grupperna.

 

 

Till elever

Målet är:

 • att repetera negativa och positiva tal och
 • att formulera vardagsnära situationer med negativa och positiva tal.

1 Gruppen ska ta fram förslag på minst tre situationer då ni stöter på positiva och/eller negativa tal, i vardagen.

2 Eleverna redogör för vad de kommit fram till inför några andra grupper, eller hela klassen  (läraren berättar för vem redovisningen görs).

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Återkoppling

1: Tecknens betydelse

Till lärare

Målet med momentet: Eleven summerar vad hen har lärt sig och hur hen lärt sig.

Ändra gruppkonstellationen till fyra elever i respektive grupp.

Ge uppdraget till var och en i gruppen att berätta om:

 • vad hon/han lärde sig.
 • hur han/hon lärde sig.

Till elever

Målet med momentet: Summera vad du lärt dig och hur du lärt dig.

1. Läraren berättar hur gruppkonstellationen ska ändras, d v s ny gruppindelning görs.

2. Sitt en stund och fundera på följande frågor:

 • Berätta vad du har lärt dig.
 • Hur har du lärt dig?

3. En av er börjar att berätta. Ge exempel.

4. Alla i gruppen berättar för varandra.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.