Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

487 träffar

3: Addition och subtraktion med positiva tal

Målet med lektionen är att eleven får förståelse för räknesätten addition och subtraktion med positiva tal. Delar av denna lektion kan upplevas en aning frustrerande för eleven om hon/han tycker att a...

Symmetri

Lektionsmål: ”Kunna rita symmetriska figurer och beräkna dess omkrets”. Materiel: Kopieringsunderlagen “Symmetri” och “Symmetri – eget exempel” (se bifogade filer, moment 1) samt Omkrets-matris...

Mitt drömsamhälle i ett kryss

En lektion i vilken du som lärare: Inleder arbetsområdet med att be eleverna definiera sitt drömsamhälle i ett enda kryss Följer upp kryssandet med en diskussion Introducerar arbetsområdets pedagogisk...

5: Lite mer av addition och subtraktion med negativa tal

Målet med lektionen är att skapa förståelse för räknesätten addition och subtraktion med negativa tal. Inför denna lektion har eleverna förståelse för plustecknets respektive minustecknets två betydel...

Pulshöjande Pauser (medium)

Här hittar du Brain-Breaks som höjer pulsen.

Pedagogisk planering, elevinflytande och examination

En lektion i vilken du som lärare: Går igenom den pedagogiska planeringen Förankrar elevernas medinflytande Bestämmer och introducerar lämplig examination för arbetsområdet Avsluta lektionen med att s...

Vi gräver i begreppet svenskhet

En lektion i vilken du som lärare: Kastar dig rakt in i handlingen och tar dig an pudelns själv kärna – vem är en ”riktig” svensk egentligen – och vem har rätt att definiera de...

Sammanfattning och utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Sammanfattar och avslutar arbetsområdet. Utvärderar arbetsområdet.

UTLÄNNING, INVANDRARE, FLYKTING, MIGRANT, ASYLSÖKANDE..

En lektion i vilken du som lärare: Går igenom de många begrepp som studsar kring invandring, invandrare, flyktingskap etc. Tittar över hur invandringen till Sverige har sett ut historiskt sett Tittar...

Sverige och Europa tio år in i framtiden

En lektion i vilken du som lärare: Börjar med att måla upp olika alternativa Sverige och Europa baserat på politiska idéer Kopplar tillbaka till det avslutande momentet under förra lektionen där eleve...