Gå direkt till innehållet

Ämnesområdet kombinerar praktik med teori samt kontakt med forskning. Eleverna reflektera över vilken betydelse dagens upptäckter inom biologi kan få. Avsikten med att lyfta fram aktuella forskningsområden är att låta eleverna möta det som händer just nu och på så sätt intressera dem för omvärlden och vidare studier. Eleven tränas i ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Arbetsområdet börjar med att ta reda på hur elevens bild av en forskare ser ut. Vem är dagens forskare? Vilken forskning finns? Sedan är det dags att lyssna på forskare, ta kontakt med en forskare och ställa frågor via Lunds Universitetets frågelåda.

Vi lär känna bananflugan, som är favoritdjuret inom forskningen, under andra lektionen. Ett experiment genomförs med bananflugor. Experimentet blir introduktionen till genetikspelet som handlar om ärftlighetslära/genetik.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lektion 1: Vem är forskare?

Lektionsmål:Medvetandegör aktuella forskningsområden inom naturvetenskapen och andra områden. Eleven får en insikt om att det finns möjligheter för eleven att bli forskare och att det finns en variera...

Lektion 2: Forskarnas favoritdjur!

Dags att lära känna favoritdjuret – bananflugan Lektionsmål: – Eleven tränar att genomföra en undersökning utifrån given planering och tränar sig i att formulera en del av en planering som...

Lektion 3: Bananflugans genetik

I det ca 10 minuter långa kunskapsspelet Bananflugan – ”Dating & Mating” får du lära känna bananflugan lite närmare! Lektionsmål: Eleverna tränar sina kunskaper om biologiska s...