Gå direkt till innehållet

Det här arbetsområdet har som mål att skapa förståelse för addition och subtraktion med negativa tal. Plus- och minustecknets olika betydelser tas upp först som följs av introduktion av negativa och positiva tal samt tallinjen och därefter räknesätten.

Till varje lektion tillhör förklarande filmer och gruppaktiviteter med fyrfältstavlor/tanketavlor där förmågan som tränas är kommunikation i samspel med medarbetarna i gruppen.

De grundläggande ramarna sätts för varje lektion för att det kan vara extra viktigt för eleverna att veta detta. Ramarna bidrar till att minska stressnivå och därmed frigöra energi till att fokusera på att arbeta med momentets mål istället för att sitta och oroa sig över och tänka på till exempel hur lång tid man har på sig eller vilket material man behöver och vad som kommer att hända efter aktiviteten är slut. I förlängningen är tanken att skapa det lugn och den studiero som krävs för att kunna fokusera på uppgiften (eftersom elever till exempel inte ska behöva fråga samma frågor massa gånger eller tappa fokus för att de inte vet vad de ska göra).

Resursen innehåller följande fem lektioner med tillhörande moment:

  1. Tecknens betydelse
  2. Talen på tallinjen och hur talen skrivs
  3. Addition och subtraktion med positiva tal
  4. Addition och subtraktion med negativa tal
  5. Lite mer av addition och subtraktion med negativa tal
PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1: Tecknens betydelse

Målet med lektionen är att skapa förståelse för plustecknets och minustecknets två betydelser. Dels kan det markera att det är ett positivt respektive negativt tal och dels att det visar räknesättet a...

2: Talen på tallinjen och hur talen skrivs

Målet med lektionen är att skapa förståelse för hur kunskapen om att ett positivt tal, exempelvis 3 kan skrivas (+3) och det kan underlätta förståelsen för addition och subtraktion med negativa tal lä...

3: Addition och subtraktion med positiva tal

Målet med lektionen är att eleven får förståelse för räknesätten addition och subtraktion med positiva tal. Delar av denna lektion kan upplevas en aning frustrerande för eleven om hon/han tycker att a...

4: Addition och subtraktion med negativa tal

Målet med lektionen är att skapa förståelse för addition och subtraktion med negativa tal. De tre momenten baseras på vardera tre filmer. Det är en film för varje moment. I slutet av varje film presen...

5: Lite mer av addition och subtraktion med negativa tal

Målet med lektionen är att skapa förståelse för räknesätten addition och subtraktion med negativa tal. Inför denna lektion har eleverna förståelse för plustecknets respektive minustecknets två betydel...