Gå direkt till innehållet

Under arbetet med “Omkrets” kommer ni under 5 lektioner att lära om hur man kan uppskatta, jämföra, mäta och beräkna omkretsen på rektanglar, trianglar, månghörningar och cirklar. Lektionerna innehåller laborativa övningar. En musikvideo till sången “Omkretsen” finns med och är ett återkommande inslag under lektionerna.

Förmågor som tränas är att formulera och lösa problem, använda och analysera matematiska begrepp, använda matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet. Uppvärmningsuppgiften “Uppskattningen” är en återkommande övning i detta moment.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs en matematisk uppgift enligt EPA-metoden. Eleverna får även här möjlighet till att formulera och lösa egna problem.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, “Hur har det känts” samt uppdatera sin Omkrets-matris.

OMKRETSEN – musikvideo

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Rektangel

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av rektanglar samt kunna rita och göra egna exempel”. Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 rektanglar”, “2 rektanglar – egna” oc...

Triangel

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av trianglar samt kunna rita och göra egna exempel”. Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 trianglar” och “2 trianglar – egna” (s...

Cirkel

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av cirklar samt kunna rita och göra egna exempel”. Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 cirklar” och “2 cirklar – egna” (se bifog...

Symmetri

Lektionsmål: ”Kunna rita symmetriska figurer och beräkna dess omkrets”. Materiel: Kopieringsunderlagen “Symmetri” och “Symmetri – eget exempel” (se bifogade filer, moment 1) samt Omkrets-matris...

Finn Fem Fel, omkretsen

Lektionsmål: ”Kunna förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet, samt kunna beräkna omkretsen av månghörning och upptäcka fel”. Materiel: Kopieringsunderlagen “Med andra ord – omkrets”...