Gå direkt till innehållet

Här hittar du lekfulla Brain Breaks som bryter undervisningen och som kräver rörelse i rummet. Samtliga pauser innebär att eleverna ska stå upp och därför anges inte detta i instruktionerna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Namnlek

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

Alla går runt och minglar i klassrummet. När eleven möter en annan elev ska de skaka hand och presentera sig med förnamn. Då byter eleverna namn med varandra. Exempelvis får Elsa heta Zijad. Nästa gång Elsa hälsar på en annan klasskamrat presenterar hon sig som ”Zijad” och byter namn med den hon tar i hand. När eleverna får tillbaka sitt eget namn ska de sätta sig ner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Organisera mera 

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

Klassen får i uppgift att ställa sig i en viss “ordning”. Det gäller att vara snabb för tiden är begränsad. Tiden begränsas av hur stor klassen eller gruppen är. En större grupp/klass kräver längre tid. “Ordningen” kan exempelvis bestå i att ställa sig i bokstavsordning, hårlängd, längdordning eller enligt födelsedatum.

Övningen kan med fördel utökas genom att lägga till en utmaning som passar i den aktuella skolmiljön. Till exempel när alla har ställt sig i rätt ordning ska de röra sig en viss sträcka i rätt ordning. Pedagogen tar tiden. Låt klassen utmana sig själv genom att sätta upp en måltid att träna inför.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hoppa på olika sätt

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Enskilt

Övningen ökar pulsen och skakar igång rörligheten i hela kroppen. Låt eleverna göra om de tre olika kombinationerna så att de håller igång i fyra minuter.

A. Hoppa som ett kryss – hoppa ut med ben och armar, ut som ett X och in som ett I och klappa ovanför huvudet. (Upprepa fyra gånger.)

B. Hoppa som en skidåkare – med en arm fram och en arm bak samtidigt som motsatta benet hoppar bak och därefter fram. (Upprepa fyra gånger.)

C. Hoppa twisthopp – håll fötterna ihop och när knäna går åt ena hållet går armarna åt andra hållet. (Upprepa fyra gånger.)

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Byt bänk

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

Eleverna står bakom sina stolar. Pedagogen säger olika påståenden eller egenskaper. De elever som tycker att de passar in i de olika påståendena eller egenskaperna, ska byta plats med varandra. De andra står kvar på sina platser. Påståendena och egenskaperna kan handla om vad som helst. De kan också kombineras med en argumentationsövning eller värdegrundsövning.

Exempel: “Alla som har något blått på sig”, “Alla som har lockigt hår” eller “Alla som åt pasta igår” alternativt “Alla som är för skoluniform”,” Alla som vet vad de vill bli när de blir stora”, “Alla som har mer än två husdjur” och så vidare.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Sten, sax och påse med kroppen

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Parvis

I den klassiska leken slår man tre slag i handen för att därefter visa om man har valt sten, sax eller påse. Istället för tre slag i handen ska båda i paret hoppa jämfota tre gånger. De ska stå mittemot varandra. På det fjärde hoppet visar eleven sitt val med hela kroppen.

Sten = Gå ner på huk.

Sax = Hoppa ut med armar och ben så man ser ut som ett X.

Påse = Sätt armarna i midjan.

Regler: Sten slår sax, sax slår påse, påse slår sten.

Först till fem vinster.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fångad!

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Grupper om 2-6 personer

A) De olika grupperna ställer sig i en ring med vänster handflata upp och med höger pekfinger på handflatan hos den som står till höger. När pedagogen ropar “Fångad” ska man snabbt rycka bort sitt pekfinger och samtidigt försöka fånga fingret som är i den egna handflatan.

Det gäller att grupperna är tysta mellan fångsterna så de hör när pedagogen ropar “Fångad” igen. När man fångar ett finger får man ett poäng men när man blir fångad förlorar man ett poäng. Upprepa fyra fem gånger för att det ska bli ett litet tävlingsmoment.

B) Vill man försvåra övningen kan man korsa sina händer med samma princip. Vänster handflata upp och pekfingret i handflatan till höger.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Tunneln

Roligt med rörelse (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

Klassen bildar två led parallellt med varandra. Två och två håller de sedan händerna mot varandra för att bilda en tunnel. Vid uppmaning börjar paret längst bak att springa genom tunneln och ställa sig längst fram ända tills alla har sprungit igenom.

Tunneln blir roligare om man tar tiden och låter eleverna sätta upp ett mål utifrån sitt första utgångsläge. Då blir det samtidigt en möjlighet att tala om rimliga mål samt en rolig utmaning för klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.