Gå direkt till innehållet

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande eller lektionsbrytande utan kan införlivas i undervisningen och de ger eleverna en möjlighet till rörelse. Samtliga pauser innebär att eleverna ska stå upp och därför anges inte detta i instruktionerna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Välj ut ett antal ur en grupp

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

När pedagogen vill välja ut elever slumpvis fungerar det automatiskt som en Brain Break genom följande övning:

A ) Alla ställer sig upp. Därefter kommer pedagogen med påståenden i stil med: “Alla som drack te i morse sätter sig ner”, “Alla som var på en idrott igår sätter sig ner”, “Alla som har mer än tre kusiner sätter sig ner” och så vidare tills det står kvar så många elever som pedagogen tycker är lagom.

B) Alla ställer sig upp. Pedagogen har en peng och eleverna ska gissa krona eller klave. De som tror krona håller sina händer på huvudet och de som tror klave håller sina händer bakom ryggen. Pedagogen kastar sin peng och alla som har fel sätter sig ner. Detta upprepas tills det står kvar så många elever som pedagogen tycker är lagom.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Svara på flervalsfrågor

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

När pedagogen vill att eleverna ska svara på frågor eller ta ställning fungerar det automatiskt som en Brain Break genom att eleverna svarar med kroppen. Pedagogen ställer en fråga och ger därefter eleverna fyra olika svarsalternativ. Varje svarsalternativ är kopplat till en rörelse. Eleverna väljer ett av alternativen.

  1. Hoppa “jumping jacks”, dvs hoppa ut med ben och armar som ett X och in igen och fortsätta så.
  2. Gå på stället.
  3. Flaxa som en kyckling genom att böja armarna och hålla i dina egna armhålor och flaxa.
  4. Gå som en egyptier.

Övningen kan användas i alla ämnen och frågorna kan varieras med allt från “Vilket begrepp är representativa för upplysningen?” till “Vad heter författaren till Robinson Crusoe?” eller “Vad är svaret på ekvationen?”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Stationer

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

När klassen ska arbeta med frågor eller uppgifter från ett papper kan pedagogen i förväg sätta upp de olika frågorna/uppgifterna på väggarna i klassrummet vilket bildar olika stationer. Om det är möjligt kan man lägga frågorna/uppgifterna på olika “ståbord”.

Ett lagom antal elever går till varje station och löser uppgiften stående på plats, enskilt eller tillsammans. När eleven sedan letar i minnet efter liknande problemlösningar kommer platsen att bli till hjälp genom att de kan dra sig till minnes var de stod när de löste uppgiften. Pedagogen kan även återkomma till platserna vid repetition: “Minns ni när vi löste problemet i högra hörnet i klassrummet?”

Utnyttja på samma sätt fönsterna i klassrummet. Det går utmärkt att skriva på fönster med tavelpennor och torka bort med papper.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rösta genom att stå

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

Eleverna ställer sig, ungefär lika många, i varje hörn av klassrummet. För enkelhetens skull kan man ha lappar som namnger hörnen A-D. Därefter ställer pedagogen en fråga och berättar vilka svar som finns i varje hörn. Eleverna ställer sig därefter i det hörn som de tror matchar det rätta svaret. Pedagogen kan fråga några elever om en motivering till sitt val och om någon då ändrar sig går det bra att byta svar, det vill säga byta hörn.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Bilda nya par

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

För att bilda nya par vid arbete eller dylikt och samtidigt passa på att röra sig kan man göra så här: Låt alla vandra runt i klassrummet tills läraren säger “stopp”. Eleverna stannar på det nya stället och jobba i par med den klasskamrat som står närmast.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Nya par i pausen

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Till läraren: En brain break som passar bra när klassen behöver ta en paus och du vill kombinera det med att skapa nya bänkpar som ska jobba ihop.

 

Ha lappar med alla elevernas namn i en låda eller påse. Låt alla elever ställa sig upp bakom sina stolar. Dra två namn som ska byta plats. Under tiden som de två byter plats ska resten av klassen hoppa på sin plats. Fortsätt dra två namn i taget tills du är nöjd – var noga med att klassen hoppar under tiden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Roligt med repetition

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Till läraren: När du tycker att det är dax att repetera vad ni har gått igenom passa då på att göra det stående.

  • Skriv nyckelord eller meningar  på tavlan eller på en power point. Låt eleverna repetera och återberätta så mycket de minns med sina egna ord för varandra i par. Hitta på olika varianter på vem som ska ta det första ordet/meningen. Till exempel: den som har längst hår, flest kusiner, minst antal husdjur och så vidare.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kasta lösblad

Pedagogiska pauser (small)

Till lärare

Deltagare: Alla

När det är dags att dela ut lösblad blir det en gratis Brain Break genom att en elev går fram, hämtar pappersbunten, räknar till tre och kastar alla upp i luften. Sen hämtar alla elever var sitt papper som ligger en bit bort, utan att trampa på något av lösbladen som ligger på golvet.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.