Gå direkt till innehållet

Arbetsområdet “Värdegrund” består av tre lektioner som syftar till att förbättra klassens arbetsro, elevernas förmåga till att anstränga sig mer samt till att utveckla elevernas sociala förmåga att vara omtänksamma och schyssta mot varandra.

Tanken är att innehållet i de tre lektionerna skall användas parallellt med det ordinarie skolarbetet, samt användas regelbundet över tid.

Arbetsområdets fokus är på grundläggande värden som anges i kapitel 1 och 2. Dessa skall genomsyra skolans alla ämnen. Denna lärarhandledning utgår från förmågor och centralt innehåll i ämnet svenska för årskurs 1-3 men övningarna passar för alla årskurser.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

  • Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.
  • Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.
  • Moment 3: detta är huvudmomentet och här genomförs någon typ av övning.
  • Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen: ”Vad har du gjort för att vara i ”ringen i mitten”?”, ”För att lära dig mer?” och ”För att vara en schysst kompis?” samt uppdatera sin Värdegrund-matris.

 


Värdegrund – matris

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Arbetsro

Arbetsro Den här lektionen introducerar ett arbete om värdegrund som ligger parallellt med övrigt skolarbete. En Värdegrund-matris finns med som klargör målen för eleverna. Matrisen ska användas regel...

Hjärnan

”Hjärnan” är den andra lektionen i arbetsområdet Värdegrund. Det är tänkt att värdegrundsarbetet ska ske parallellt med övrig undervisning. Med hjälp av en enkel modell åskådliggörs hur hj...

Vänskap

“Vänskap” är den tredje lektionen i arbetsområdet Värdegrund. Det är tänkt att värdegrundsarbetet ska ske parallellt med övrig undervisning. Med hjälp av en klassisk övning “Skrynkla pappret” symbolis...