Gå direkt till innehållet

Arbetsro

Den här lektionen introducerar ett arbete om värdegrund som ligger parallellt med övrigt skolarbete. En Värdegrund-matris finns med som klargör målen för eleverna. Matrisen ska användas regelbundet.

Lektionen består av fyra olika moment.

 • Lektionsmål: Med hjälp av bilden ”In i ringen i mitten” kunna ta ansvar för egna studier och klassens arbetsro.
 • Material: “Värdegrund-matris” (se bifogad fil, moment 1) samt bifogade filmer ”Timglaset”, “Man gör rätt om man kan” och “In i ringen i mitten”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Arbetsro – moment 1

Arbetsro

Till lärare

Inled lektionen med att visa klippet ”Timglas” (cirka en minut).

Innan du startar klippet säger du till eleverna att de skall sätta sig skönt, gärna blunda eller titta på sanden som rinner. Att de skall vara tysta, sitta still och bara träna på att slappna av. Du säger till när sanden börjar rinna och när den runnit klart.

Jag brukar visa klippet när en ny lektion skall börja, när vi ska skifta aktivitet, vid lärarbyten eller bara för att komma ner i varv. Jag brukar också berätta om vikten av att kunna slappna av.

Berätta sedan för eleverna att, parallellt med det vanliga skolarbetet, så kommer ni att jobba med värdegrundsfrågor. Detta gör ni för att klassen:

 • ska få bättre arbetsro
 • för att varje elev ska lära sig att anstränga sig mer och därigenom utvecklas mer
 • ska träna på sociala förmågor som att vara omtänksamma och schyssta mot varandra. 

Till elever

Din lärare kommer att berätta att ni ska arbeta med värdegrundsfrågor för att:

 • klassen ska få bättre arbetsro
 • för att du ska lära dig att anstränga dig mer och därigenom utvecklas mer samt
 • för att träna på sociala förmågor som att vara omtänksamma och schyssta mot varandra.

Ni kommer titta på musikvideon ”Man gör rätt om man kan”.

Ni kommer också prata om ”In i ringen i mitten”.

Du kommer att få en ”Värdegrund-matris”. I matrisen står det som du ska lära dig och utveckla.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Arbetsro – moment 2

Arbetsro

Till lärare

Genom filmen ”Timglas” har eleverna gått ner i varv och nu är det dags att introducera arbetsområdet. Säg till eleverna att denna lektion är starten på att träna upp och förbättra klassens arbetsro

Skriv upp lektionsmålet på tavlan: Med hjälp av bilden “In i ringen i mitten” kunna ta ansvar för egna studier och klassens arbetsro. 

Titta sen på musikvideon Man gör rätt om man kan” och låt eleverna fundera över budskapet.

Håller du med om att:

 • Man gör rätt om man kan?
 • Ingen vill göra fel med flit?

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att jobba med klassens arbetsro.
 • Lektionsmålet är att kunna: Med hjälp av bilden ”In i ringen i mitten” ta ansvar för egna studier och klassens arbetsro.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Arbetsro – moment 3

Arbetsro

Till lärare

Visa klippet In i ringen i mitten som presenterar en enkel och tydlig bild av arbetsron i klassrummet och som visar att eleverna själva kan välja att bidra till en god arbetsro. Om du inte visar klippet kan du själv hålla en liknande presentation.

Därefter är det dags för en EPA. EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla.

Låt eleverna Enskilt få fundera på frågan:

 • Vad kan du göra för att ta större ansvar för dina studier, och för att förbättra klassens arbetsro?

Para därefter ihop eleverna två och två, gärna i par som du vet fungerar, och låt dem delge varandra sina tankar.

Efter ett tag håller du en avslutande diskussion där paren, i tur och ordning, berättar något som de vill lyfta för alla. På så vis presenteras klassens samlade tankar om arbetsro.

Till elever

Ni kommer börja med en övning som heter ”In i ringen i mitten”. Det gör ni enligt EPA-metoden. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla.

Fundera enskilt på frågan: Vad kan du göra för att ta större ansvar för dina studier, och för att förbättra klassens arbetsro? 

Efter en stund kommer din lärare att para ihop dig med någon i klassen. Då berättar ni för varandra om era funderingar och förslag. 

När ni diskuterat ett tag kommer ni att ha en klassrumsdiskussion. Lyssna på dina klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Arbetsro – moment 4

Arbetsro

Till lärare

Dela ut Värdegrund-matriser. Låt sedan eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen och kryssa i sina matriser. Därefter ber du några att dela med sig av sina tankar. 

 

Tankar och diskussionsunderlag till de tre sista punkterna i matrisen:

1. Varför går man i skolan, egentligen? 

 • Det kan tänkas att eleverna lyfter förslag som “för att lära sig saker”, “få bra betyg”, “få bra jobb” och så vidare. Det är bra för eleverna att höra olika förslag, men också att många tänker lika. 

2. Vad vill du jobba med när du blir vuxen? 

 • Att lyfta och diskutera framtidstankar gynnar motivationen. Att dessutom höra andra förslag än vad man själv tänkt vidgar ens vyer. 

3. Varför är det bra att lära sig saker man inte har nytta av? 

 • I skolan lärs det ut en mångfald av stoff. En av skolans alla uppgifter är att ge eleverna en allmänbildning och presentera ett smörgåsbord av kunskaper. Som elev kan det upplevas att mycket är sådan man inte kommer att ha nytta av. Detta kan påverka motivationen negativt. För att motverka detta kan man som lärare belysa vikten av förmågan att kunna lära sig. Om ett mål av allt lärande är att lära sig, då kvittar det egentligen vilket stoff man tränar på. 

Till elever

 • Du kommer få en Värdegrund-matris.
 • Fundera en stund på frågorna och på vad du lärt dig under lektionen. Sätt kryss i matrisen.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.