Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av rektanglar samt kunna rita och göra egna exempel”.

Materiel: Post-it-lappar, kopieringsunderlagen “2 rektanglar”, “2 rektanglar – egna” och “Omkrets-matris” (se bifogade filer, moment 1) samt snöre, saxar, häftmassa och linjaler.

Denna lektion introducerar arbetsområdet om “Omkrets”. En Omkrets-matris finns med som klargör målen för eleverna. Matrisen ska användas under hela arbetsområdet. Övningarna ”2 rektanglar” finns med som bilagor och handlar om att uppskatta och beräkna omkretsen i rektanglar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Rektangel – moment 1

Rektangel

Till lärare

Börja med att titta på musikvideon “Omkretsen” (se nedan). Ni kommer återkomma till filmen flera gånger under kommande lektioner. 

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om “Omkrets”.

Dela ut varsin Omkrets-matris till eleverna (se bifogat dokument). Förklara att det som står i spalten till vänster är sådant som de ska lära sig under arbetets gång. I matrisen står alltså det som eleverna ska kunna. Genom att kryssa i vilket man kan, vilket man lyckas med, får var och en veta vad man kan just nu. Det en elev inte redan kan är då sådant som han eller hon ska lära sig.  Tanken är att eleverna ska flytta kryssen efterhand som de lyckas mer och mer.

Till elever

 • Din lärare kommer att berätta att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om ”Omkrets”.
 • Ni kommer titta på musikvideon ”Omkretsen”.
 • Du kommer att få en ”Omkrets-matris”. I matrisen står det som du ska lära dig och kunna.
 • Lyssna noga och ställ gärna frågor.

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rektangel – moment 2

Rektangel

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med omkretsen på rektanglar.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av rektanglar samt kunna rita och göra egna exempel”.

Sedan är det dags för uppvärmningsuppgiften ”Uppgiften”. Dela ut varsin post-it-lapp till eleverna.

Håll därefter upp ett exemplar av ”2 rektanglar” och visa för eleverna. Be dem att uppskatta storlekarna på rektanglarna. Deras uppskattningar ska de skriva på post-it-lappen. Låt dem också skriva sina namn och samla sedan in lapparna. I moment 4 följer ni upp uppskattningarna.

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att jobba med omkretsen på rektanglar. 
 • Lektionsmålet är ”Kunna uppskatta och beräkna omkretsen av rektanglar samt kunna rita och göra egna exempel”.
 1. När det är det för uppvärmningsuppgiften ”Uppskattningen” kommer du få en post-it-lapp.
 2. Din lärare kommer visa ”2 rektanglar”.  Uppskatta storlekarna på dem och skriv dina svar på post-it-lappen.
 3. I moment 4 följer ni upp uppskattningarna.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rektangel – moment 3

Rektangel

Till lärare

Det är dags för en EPA.

EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla.

Dela ut kopieringsunderlaget “2 rektanglar” till var och en av eleverna.

Låt de få en stund till att försöka lösa uppgiften enskilt. Ha snöre, saxar, häftmassa och linjaler tillgängligt för eleverna. De kan då välja någon av metoderna som visas i musikvideon.

Para därefter ihop eleverna två och två, eventuellt genom lottning. De ska nu jämföra varandras resultat.

 • Har de fått samma svar?
 • Har de gjort på samma sätt?
 • Låt de få förklara, diskutera och resonera kring vad de gjort 
 • Be dem hjälpa varandra med att göra klart och att förstå 

Under tiden som eleverna jobbar enskilt och i par går du runt och tittar efter svar som du tycker är goda exempel. Exempel som du vill lyfta i den avslutande diskussionen med alla. När det är dags för denna del kan du exempelvis låta några elever få visa och berätta hur de har gjort.

Avsluta detta moment med att eleverna jobbar med uppgiften “2 rektanglar – egna exempel”.

Elever som jobbar snabbt och noggrant kan få följande extrauppgifter: 

 • Hur stor omkrets har rektanglarna tillsammans?
 • Hur stor är skillnaden mellan rektanglarnas omkrets?
 • Gör egna liknande exempel.

 

FACIT (filmer om räknestrategier i addition och subtraktion, se bifogade filer längst ned) 

 • Rektangel A = 12 + 12 + 4 + 4 = 32 cm
 • Rektangel B = 9 + 9 + 5 + 5 = 28 cm
 • Rektangel A + B = 32 + 28 = 60 cm
 • Rektangel A – B = 32 – 28 = 4 cm

 

Samla sedan in elevernas exempel. Dessa kan du använda dels för att få en uppfattning om vad de kan, men även till fler lektioner, till exempel kan du låta de lösa varandras uppgifter. 

Om ni behöver träna mer, ha fler lektioner och: 

 • gör egna liknande exempel
 • använd elevernas egna exempel 

Till elever

 • Du kommer att jobba enligt EPA-metoden. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla.
 • Först kommer du få uppgiften ”2 rektanglar”  att jobba själv med en stund. 
 • Därefter får du fortsätta med någon. Gör då följande:
 1. jämföra varandras resultat
 2. har ni fått samma svar?
 3. har ni gjort på samma sätt?
 4. förklara, diskutera och resonera kring vad du/ni gjort
 5. hjälpa varandra med att göra klart och att förstå
 • Tillsammans med läraren kommer ni alla att gå igenom resultaten. 
 • Avslutningsvis får du fortsätta med uppgiften ”2 rektanglar – egna exempel”.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rektangel – moment 4

Rektangel

Till lärare

Dela ut och gå igenom post-it-lapparna med deras uppskattningar. Med hjälp av svaren från uppgiften “2 rektanglar” kan var och en avgöra kvaliteten på sin uppskattning.

Nästa gång det är dags för uppskattning kommer fler att uppleva det som lättare, då har de dagens övning och resultat att jämföra med.

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Omkrets-matriser.

Till elever

 • Jämför dina uppskattningar på post-it-lappen med de korrekta svaren.
 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
 • Kryssa i din ”Omkrets-matris”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.