Gå direkt till innehållet

Målet med lektionen är att eleven får förståelse för räknesätten addition och subtraktion med positiva tal.

Delar av denna lektion kan upplevas en aning frustrerande för eleven om hon/han tycker att addition och subtraktion med positiva tal är simpelt. Uppmuntra eleven till att hålla ut och informera innan igångsättning med arbetet. Det finns en långsiktig vinst, med tänket kring positiva tal, då förståelsen för negativa tal ska tränas i nästa lektion.

Inför denna lektion har eleverna förståelse för plustecknets två betydelser.

Momenten som ingår i lektionen är att se en instruktionsfilm och delta i par- och gruppaktivitet och med fyrfältstavlor där övning med konkret material sker samt färdighetsträning.

Grundläggande ramar för lektionen är att eleven vet och kan svara på:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sen?
 • Vad behöver jag?
 • Varför ska jag göra det?

Lektionsförberedelser:

 1. Titta på filmen Addition och subtraktion av positiva tal.
 2. Inför grupparbetet görs en parindelning.
 3. Läraren ser över sin lektionsstruktur och checkar av att hon/han har konkretiserat svaren på frågorna till den grundläggande lektionsramen (se ovan), som hon/han ”levererar” till eleverna genom att exempelvis skriva på tavlan.
 4. Praktiskt material skapas (om det inte gjorts tidigare): Klipp rött respektive blått papper i kvadrater. Kvadrater med sidorna ca 3 cm (längden kan ändras beroende på behov i klassen eller alternativt material som lego eller klotsar kan användas).

Lektionsgång:

 • Dela in klassen i par.
 • Återkoppling från förra lektionen utifrån två uppgifter:
  Läraren ritar en tallinje med gradering på tavlan eller på whiteboard.fi.
 1. Eleven går in i ”whiteboardklassrummet”, ritar av tallinjen och placerar det negativa talet 7 och det positiva talet 8.
 2. Paren sätter sig och jämför varandras svar där de beskriver hur de tänkt (ord att använda är positiva talet, negativa talet, tallinje, ev gradering).
 3. Läraren visar allas svar och leder en diskussion resultatet med klassen.Nästa uppgift är följande: Det är tre grader varmt ute och temperaturen sjunker 10 grader. Vilken temperatur är det efter sänkningen? Rita temperaturskillnaden på en tallinje.
 4. Eleven funderar själv och därefter arbetar de i par. De redovisar i whiteboard.fi
 5. Resultaten visas på storskärm och en lärarledd diskussion sker. Be något par berätta hur de har tänkt om sin resultat.

Läraren delar ut fem röda respektive fem blå kvadrater/klotsar/legobitar per elev.
Se filmen tillsammans.

Parens uppdrag är att:

 • visa additionen (+3) + (+1) med kvadraterna och berätta additionen (positiva talet tre adderas med positiva talet ett) för medarbetaren.
 • visa subtraktionen (+3) – (+1) med kvadraterna och berätta subtraktionen (positiva talet tre adderas med positiva talet ett) för medarbetaren.

Därefter ger den ene medarbetaren ett exempel på subtraktion och/eller addition som den andre medarbetaren ska visa med korten.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1 vid behov: Träna addition och subtraktion med positiva tal

3: Addition och subtraktion med positiva tal

Till lärare

Målet med momentet: Träna addition och subtraktion med positiva tal.

Läraren har delat ut fem röda respektive fem blå kvadrater/klotsar/legobitar per elev.

Parens uppdrag är att:

 1. visa additionen (+3) + (+1) med kvadraterna och berätta additionen  för medarbetaren (positiva talet tre adderas med det positiva talet ett).
 2. visa subtraktionen (+3) – (+1) med kvadraterna och berätta subtraktionen för medarbetaren (det positiva talet tre subtraheras med det positiva talet ett).
 3. Därefter ger den ene medarbetaren ett eget exempel på subtraktion och/eller addition med positiva tal som den andre medarbetaren ska visa med korten.
 4. Se filmen igen.

Till elever

Mål: Repetera addition och subtraktion med positiva tal.

Läraren har delat ut fem röda respektive fem blå kvadrater/klotsar/legobitar och du är tillsammans en medarbetare som läraren har berättat för er. Ni har ett uppdrag vilket är att:

 1. En av er visar additionen (+3) + (+1) med kvadraterna och berätta additionen  för medarbetaren (positiva talet tre adderas med det positiva talet ett).
 2. En av er visar subtraktionen (+3) – (+1) med kvadraterna och berätta subtraktionen för medarbetaren (det positiva talet tre subtraheras med det positiva talet ett).
 3. Därefter ger den ene medarbetaren ett eget exempel på subtraktion och/eller addition med positiva tal som den andre medarbetaren visar enbart med kvadrater/klotsar/legobitar.
 4. Därefter ger den andra medarbetaren ett exempel på subtraktion och/eller addition som den andre medarbetaren ska visa med kvadraterna/klotsarna/legobitarna.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.