Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

216 träffar

Förklarande faktatext

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

Veta, tycka och tro

När vet jag, när tror jag och när tycker jag, är en enkel övning att använda i mellanstadiet eller i högstadiets första år för att etablera skillnaden mellan det i skolan ständigt återkommande vetande...

Introduktion till Dusm

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel. Det förklarar och...

Platon – lektion om flytkraft

Platon är ett internationellt projekt inom ramen för ”Erasmus”. I projektet medverkar Portugal, Spanien, Grekland och Sverige. Sveriges medverkan utgår från ”Malmö stad och Pedagogis...

DUSM sociala medier

Inom DUSM projektet har vi tagit fram digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Det handlar om både svenskt och översatt material till bland annat arabiska. DUSM-projektet har fler...

Stearingas: Att ställa hypoteser och skriva labbrapporter

Stearingas är en enkel video med medföljande lektionsplanering och övning som syftar till att introducera eleverna till och låta dem öva att ställa en enkel hypotes och att skriva en laborationsrappor...

Den ståndaktige tennsoldaten

Den ståndaktiga tennsoldaten A) Arbetet inleds med sagan om den ståndaktige tennsoldaten. Tennsoldaten färdas i en liknande pappersbåt som eleverna senare kommer att arbeta med. Visa sagan i som film....

Vilken farkost är snabbast? Vattenlekplatsen – Örtagård

Vilken farkost är snabbast? Vattenplatsen – Örtagård A) Vika farkoster Eleverna ska vika pappersbåtar med olika former och fundera över vilken båt som är snabbast när det gäller att ta sig fram...

Vilken farkost är snabbast? Vattenparken – Hyllie

Vilken farkost är snabbast? Vattenparken – Hyllie A) Vika farkoster Vik nya pappersbåtar. Välj själva om alla grupper ska vika alla sorterna eller om de ska vika varsin sort. Eleverna får försla...

Bedömning – vilken farkost är snabbast?

Bedömning – vilken farkost är snabbast? Eleverna gör individuellt bedömningsuppgiften Vilken farkost är snabbast?