Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna få en lerklump att flyta i vatten”.

Materiel: Lerklump, skål med vatten, “Flyt farkost flyt VÖL-diagram”, sången “Teknikbiten” samt videon “Lerklump”.

Denna lektion introducerar arbetsområdet “Flyt farkost flyt”. Ett “VÖL-diagram” finns med vars funktion är att synliggör lärandeprocessen för eleverna. Diagrammet kommer att följa med under hela arbetsområdet. Lektionens övning handlar om att få en lerklump att flyta i vatten. En sång som heter ”Teknikbiten” finns också med.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Lerklump – moment 1

Lerklump

Till lärare

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde i teknik som heter “Flyt farkost flyt”. Under arbetets gång kommer de att lära om formens betydelse för att ett föremål ska kunna flyta och om flytkraft. Även om formens/konstruktionens betydelse för farkostens fart samt hur man kan utnyttja och omvandla lagrad energi, så kallad potentiell energi, till rörelseenergi.

Titta sedan på musikvideon Teknikbiten.

Till elever

Ni ska påbörja ett nytt arbetsområde i teknik som heter ”Flyt farkost flyt”.  

Under arbetets gång kommer du att lära dig om vad som krävs för att ett föremål ska kunna flyta, om farten på farkoster samt hur man kan omvandla energi till att få farkoster att röra sig. 

Ni kommer att titta på musikvideon ”Teknikbiten”.  

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Lerklump – moment 2

Lerklump

Till lärare

Skriv lektionsmålet på tavlan ”Kunna få en lerklump att flyta i vatten”.

Säg att ni strax ska göra ett experiment. Gå först igenom ett VÖL-diagram.

Dela ut varsitt individuellt VÖL-diagram till eleverna, rita också upp klassens VÖL-diagram på smart boarden, blädderblocket eller dylikt.

VÖL står för Vet, Önskar, Lärt och diagrammet ska användas fortlöpande under arbetsområdets gång. Om eleverna inte är skrivkunniga väljer du enbart att ha ett klassdiagram.

Låt eleverna enskilt fundera på följande två frågor:

 1. Vad vet du om saker som kan flyta? Och om olika farkoster, det vill säga båtar, skepp och så vidare.
 2. Vad önskar du veta om saker som kan flyta? Och om olika farkoster?

Dela sedan in eleverna i par, eventuellt genom lottning, och låt de berätta sina svar för varandra. Be sedan paren, i tur och ordning, att säga varsin sak som de skrivit eller sagt. Anteckna elevernas tankar i VÖL-diagrammet. Sådant de vet i den kolumnen och sådant de önskar få veta i önska-kolumnen. Lärt-kolumnen används i slutet av lektionen.

Till elever

Lektionsmålet är ”Kunna få en lerklump att flyta i vatten”. 

Ni ska strax göra ett experiment men först kommer du/klassen att få ett VÖL-diagram.

VÖL står för  Vet, Önskar, Lärt och diagrammet ska användas under arbetsområdets gång.

Du ska fundera på följande två frågor:

 • Vad vet du om saker som kan flyta? Och om olika farkoster, det vill säga båtar, skepp och så vidare.
 • Vad önskar  du veta om saker som kan flyta? Och om olika farkoster?

Följ instruktionerna som du får av din lärare.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Lerklump – moment 3

Lerklump

Till lärare

I detta moment ska eleverna få göra experimentet Lerklump. Titta på videon med samma namn, se nedan. Pausa filmen när instruktionsrutan visas och låt eleverna få genomföra experimentet: 

 

Lerklump 

 • Låt eleverna jobba i par eller mindre grupper.
 • Dela ut så att varje grupp har en skål och varje elev varsin lerbit.
 • Uppdraget handlar om att de ska få leran att flyta.
 • Be dem att diskutera, resonera och experimentera tillsammans för att komma fram till en lösning.

 

Lite fakta om flytkraft riktad till dig som lärare: 

Om ett föremål flyter eller sjunker har inte enbart med föremålets tyngd att göra, utan även om föremålets form. Experimentet vill åskådliggöra detta fenomen för eleverna. Det har alltså med ett föremåls densitet att göra om det flyter eller inte. Ju större volym en och samma massa har, ju lägre blir densiteten. Detta händer när lerklumpen formas till en båt. Samma massa men större volym. När densiteten blir lägre än vattnets densitet flyter lerbiten.

Ett annat sätt att uttrycka det på är att när lerans tyngd fördelas över en större yta ökar lyftkraften och därmed lerans flytförmåga. Jämför detta med att själv försöka flyta i vatten. Tänk dig att du först ligger ihoprullad som en boll och därefter med helt utsträckt kropp. När du är utsträckt fördelas din tyngd över en större vattenyta, det blir då enklare att flyta.  

När ni avslutat experimenterandet tittar ni färdigt på filmen. Håll sedan en sammanfattande diskussion med eleverna. Led samtalet mot slutsatsen att lerans form påverkar dess flytförmåga.

Till elever

I detta moment ska du få genomföra experimentet ”Lerklump”.

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Lerklump – moment 4

Lerklump

Till lärare

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
 • Skriv i ditt VÖL-diagram vad du lärt dig.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.