Gå direkt till innehållet

Den här lektionen är särskilt avsedd för NA- och TE-programmen. Syftet med lektionen är flera:

  • Att få eleverna att förstå hur man minimerar mätbrus vid mätningar
  • Att få eleverna att förstå fördelen med att arrangera mätdata i en tabell
  • Att få eleverna att kunna visualisera mätdata i ett diagram

Lektionen tar 60 minuter att genomföra och man behöver till varje par av elever ett stativ med krok, snöre (samma längd på alla snören), vikt 100 gr, gradskiva och tidtagarur.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introduktion med EPA

Mätning och visualisering

Till lärare

Uppgiften presenteras. De ska avgöra om tiden för en svängning beror på vinkeln (se bild).

Berätta att teorin säger att vinkeln inte ska ha betydelse.

Genomför en EPA om:

  • Hur ska tiden mätas?
  • Hur mäter vi tiden för att få ett bra värde?
  • Hur många gånger ska tiden mätas?
  • Hur dokumenterar vi mätningarna?

De kommer förhoppningsvis fram till att de mäter med ett tidtagarur. Att de gör mätningar över flera perioder för att få litet mätbrus (på grund av uppdelad reaktionstid). Att de upprepar mätningen några gånger och tar medelvärdet. Och att de dokumenterar i en tabell.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Övningen genomförs och diskuteras

Mätning och visualisering

Till lärare

Eleverna genomför sedan experimentet i grupper om 2-3 personer. Varje grupp får testa med två vinklar. Viktigt är att du får en spridning på vinklar i grupperna. Några grupper ska ha vinklar nära varandra, några vinklar som ligger långt från varandra (se ex.)

Eleverna rapporterar in sina mätvärden och resultat med ett google-formulär. Gör en egen kopia av formuläret. Datan de lämnar in är deras vinklar (i hela grader) och periodtid (i sekunder med två decimaler).

Projicera resultatet av deras slutsatser. (ja/nej – cirkeldiagram)

Kopiera mätvärdena från formulärsvaren in i ett tomt google kalkylark som delas med eleverna genom till exempel Google Classroom. Visa att vi kan visualisera datan med hjälp av ett punktdiagram. Berätta att vi väljer ett punktdiagram då vi inte vet något om eventuella samband och att datan vi har representerar en punkt per vinkel/tid par.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.