Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

216 träffar

Förtest – vad är luft?

1. Förtest – Vad är luft? A) För att få syn på hur eleverna uppfattar vad luft är får de skriva ner sina funderingar individuellt utifrån frågorna: Vad är luft? Var finns luft? Vad använder man...

Att få syn på luft

2.  Att få syn på luft A) Genom att synliggöra luft med olika hjälpmedel får eleverna uppleva att det som inte syns faktiskt är något. Inför varje aktivitet kan pedagogen beskriva aktiviteten och elev...

Solen och vinden

3. Solen och vinden A) Låna sagan ”Solen och vinden” i bokform eller sök upp den i digital form. B) Läs sagan ”Solen och vinden” högt för elevgruppen. Tillsammans tar ni ut de nyckelorden som är vikti...

Luft rör sig

4. Luft rör sig A) För att se att luft finns och rör sig får eleverna bygga en vindsnurra och en drake innan gemensamma experiment görs i klassrummet. Olika sorters instruktioner för vindsnurror och d...

Luft tar plats

5. Luft tar plats A) För att visa att luft tar plats jobbar ni med laborationerna Flaskan och tratten och Flaskan och ballongen. Ta bilder på de olika delmomenten under experimenten för att använda i...

Luft väger

6. Luft väger A) För att visa att luft väger jobbar ni med laborationerna Väger luft något? – Ballongbalans. Ta bilder på de olika delmomenten under experimenten för att använda i kommande exit ticket...

Mätning och visualisering

Den här lektionen är särskilt avsedd för NA- och TE-programmen. Syftet med lektionen är flera: Att få eleverna att förstå hur man minimerar mätbrus vid mätningar Att få eleverna att förstå fördelen...

Introduktion

Här introducerar du arbetsområdet genom att låta eleverna diskutera ett hållbarhetsdilemma i mindre grupper samt presenterar arbetsområdet och den pedagogiska planeringen. Moment:   Hållbarhetsdilemm...

På spaning i hemmet – 1

Här inleder du med att eleverna repeterar eller introduceras för begreppen energi och hållbar utveckling. De får arbeta med att ta reda på vad olika ord på en ordlista betyder . De får sedan en uppgif...

På spaning i hemmet – 2

Här återkopplar ni till uppgiften eleverna fick på förra lektionen, På spaning i hemmet. De skriver sedan klart uppgiften på lektionen och lämnar in. (Classroom).   Moment: Låt eleverna berätta...