Gå direkt till innehållet

Under arbetet med kraft och rörelse kommer ni under fem lektioner att lära om tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna som utgår från lek- och rörelseaktiviteter vid bland annat gungor och rutschbanor. Förmågor som tränas är att kommunicera i frågor som handlar om teknik, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av experiment eller övningar enskilt, i par eller i grupp.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, ”Hur har det känts?” samt uppdatera sin ”Kraft och rörelse-matris”.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Balans, tyngdpunkt och jämvikt

Lektionsmål: ”Kunna genomföra övningar där balans, tyngdpunkt och jämvikt tränas”. Materiel: Planka, tillgång till gradäng eller bänk eller liknande samt Kraft och rörelse-matris (se bifogad fil, mome...

Rutschbanan – friktion

Lektionsmål: ”Kunna förklara vad friktion är samt ställa hypoteser kring vilket material som åker fortast”. Materiel: Rutschbana, tyg, kartong, plast etc. samt Kraft och rörelse-matris (se bifogad fil...

Falla fritt och rulla ner

Lektionsmål: ”Kunna se och förklara likheter och skillnader angående farten på fallande föremål och koppla det till tyngdkraft och luftmotstånd. Samt kunna se och förklara likheter och skillnader angå...

Gungorna

Lektionsmål: ”Kunna genomföra övningar på gungor för att uppleva tyngdkraften i pendelrörelser och kunna svara på när man är lätt, tung, rör sig fortast respektive långsammast”. Materiel: Gungor, Kraf...

Jojon

Lektionsmål: ”Kunna bygga en jojo och kunna förklara jojons rörelser med hjälp av begrepp som tyngdkraft, rotation och friktion med mera”. Materiel: Träskivor från rundstav eller trästam, snöre, spik,...