Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna bygga en farkost med aluminiumfolie, undersöka dess flytkraft och kunna redogöra för begreppet flytkraft”.

Materiel: Aluminiumfolie, kulor, skål med vatten, “Flyt farkost flyt VÖL-diagram” (se lektion Lerklump, moment 1), sången “Teknikbiten” samt videon “Ett skepp kommer lastat”.

Under denna lektion genomförs ett experiment som heter “Ett skepp kommer lastat”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Ett skepp kommer lastat – moment 1

Ett skepp kommer lastat

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om experimentet Lerklump och vad som krävs för att ett föremål ska kunna flyta.

Till elever

  • Ni kommer återkoppla till förra lektionen när ni gjorde experimentet ”Lerklump”.
  • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.
  • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ett skepp kommer lastat – moment 2

Ett skepp kommer lastat

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska lära om flytkraft och hur man kan bygga farkoster som kan bära mycket och tung last.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna bygga en farkost med aluminiumfolie, undersöka dess flytkraft och kunna redogöra för begreppet flytkraft”.

Titta sedan på musikvideon Teknikbiten.

Till elever

Ni kommer under denna lektion att lära om flytkraft och hur man kan bygga farkoster som kan bära mycket och tung last. 

Lektionsmålet är att ”Kunna bygga en farkost med aluminiumfolie, undersöka dess flytkraft och kunna redogöra för begreppet flytkraft.” 

Ni kommer även att titta på musikvideon ”Teknikbiten”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ett skepp kommer lastat – moment 3

Ett skepp kommer lastat

Till lärare

I detta moment ska eleverna få göra experimentet “Ett skepp kommer lastat”. Titta på videon med samma namn, se nedan. 

Efter filmen är det dags att själva genomföra experimentet. 

 

Ett skepp kommer lastat 

  • Låt eleverna jobba i par eller mindre grupper.
  • Dela ut så att varje grupp har en skål och varje elev varsin bit aluminiumfolie.
  • Uppdraget handlar om att forma aluminiumfolien så att den kan bära så många kulor som möjligt.  
  • Be dem att diskutera, resonera och experimentera tillsammans för att komma fram till en lösning.

 

Lite fakta om flytkraft riktad till dig som lärare: 

Under förra lektionen redogjordes det för vad som påverkar ett föremåls flytförmåga, bland annat att föremålets form spelar roll. Aluminiumfolien flyter oavsett om det är ihopknycklat till en boll eller format som en farkost. Dess förmåga till är bära last ökar dock när folien täcker en större del vattenyta. Att forma folien till en pråm är ett exempel på hur man kan få den att bära många kulor. 

Fenomenet kring flytkraft heter Archimedes princip efter den grekiska vetenskapsmannen Archimedes. Principen innebär att ett föremåls flytkraft är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan. Tänk dig en farkost som ligger i vatten. Den trycker undan en viss mängd vatten. Tyngden av den undanträngda vattenvolymen är lika stor som den uppåtriktade kraften, lyftkraften, som får båten att flyta. 

När ni avslutat experimenterandet håller du en sammanfattande diskussion med eleverna. Led samtalet mot slutsatsen att aluminiumfoliens form påverkar dess förmåga att bära last. 

Till elever

I detta moment ska du få göra experimentet ”Ett skepp kommer lastat”. 

Ni kommer även att titta på en film med samma namn. 

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ett skepp kommer lastat – moment 4

Ett skepp kommer lastat

Till lärare

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram.

Till elever

  • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.
  • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
  • Skriv i ditt VÖL-diagram vad du lärt dig.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.