Gå direkt till innehållet

På Pauliskolan ger vi eleverna en gemensam och likvärdig introduktion till gymnasiestudierna. När eleverna kommer till gymnasiet ser förkunskaperna väldigt olika ut och därför har skolan tagit fram sex lektioner som ettorna tar del av under sin första tid på skolan. Målet är att lektionsplaneringarna ska vara så tydliga att alla lärare, oavsett ämneskompetens, ska kunna hålla dem. Fyra av de sex lektionerna är gemensamma för hela Pauliskolan, en är särskilt anpassad för NA/TE-programmen och en för SA-programmen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lässtrategier

Lässtrategier är något eleverna behöver i alla ämnen. Syftet med lektionen är att få eleverna att se fördelarna med att läsa aktivt och att ge dem verktyg som förbättrar deras läsförståelse. Lektionen...

Definitioner och mätning

Den här lektionen sätter fokus på hur viktigt det är att tydliggöra definitioner och att granska sina egna antaganden eftersom detta kan påverka resultatet. Till uppgiften behövs en särskild linjal. B...

Bearbetning av det egna arbetet

Syftet med lektionen är att få eleverna att se värdet av att bearbeta sina produktioner, ge förslag på hur man kan göra det samt att visa eleverna hur man kan använda uppgiftsinstruktionen som stöd i...

Anteckningsteknik

God anteckningsteknik gynnar studieresultaten. Därför tog vi fram en lektion som syftar till att ge elever en bra anteckningsmetod (Cornellmetoden) samt att visa fördelarna med att anteckna för hand....

Perspektiv – ”Tallriken”

Syftet med den här lektionen är att att träna eleverna i att se på en och samma företeelse – i det här fallet mat – från olika perspektiv. Lektionen tar ca 60 minuter och är i första hand...

Mätning och visualisering

Den här lektionen är särskilt avsedd för NA- och TE-programmen. Syftet med lektionen är flera: Att få eleverna att förstå hur man minimerar mätbrus vid mätningar Att få eleverna att förstå fördelen...