Gå direkt till innehållet

DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)

DUSM är ett komplement till ordinarie läromedel. Det förklarar och sammanfattar lärokursens viktiga begrepp och moment. Materialet vänder sig till lärare, studiehandledare och elever. Det kan användas såväl för självstudier, som för studiestöd på modersmål. Här finns länkar till studiematerial framtaget för gymnasiekurs Fysik 1 översatt till arabiska.

 

Om resursen

Först beskrivs syfte och mål med studiematerialet och hur man kan använda det.

 

Syfte och mål

 • Studiematerialet ska vara ett komplement till ordinarie läromedel.
 • Materialet ska bland annat ge eleven förförståelse inför ett nytt moment.
 • Eleven kan lära in kunskapen på svenska och modersmål (om det är översatt).
 • Viktiga begrepp ska förklaras och finnas översatta.
 • Begreppen ska kunna hittas på ett ögonblick.
 • Materialet ska finnas samlat under samma avsnitt som i läromedlet.
 • Materialet ska vara tillräckligt komplett på varje avsnitt, så att det känns värt att använda.

 

Metod

 • Texten skrivs i “google dokument”.
 • “Fysik 1”-kursen är uppdelad i avsnitt.
 • Varje avsnitt är ett separat google dokument.
 • Texten ordnas med rubriker och underrubriker i flera nivåer
 • Innehållsförteckning med länkar skapas i början av dokumentet:
 • På så sätt kan man snabbt få överblick
 • Man kan via länken komma till önskat moment eller underkategori
 • Texten ska vara tydlig med enkel meningsbyggnad.
 • Det ska vara tom rad efter varje mening.
 • För att skapa bra talsyntes:
 • Använd kommatecken vid bisatser och där det är möjligt att dela av längre meningar.
 • Talsyntesen gör paus vid kommatecken.

 

Instruktion till användare (lärare, studiehandledare och elever)

 • Använd dokumentet som ordbok:

A. Slå på “Visa > Dokumentdisposition” i google-dokument.

B. Leta upp sökt begrepp i dokumentdispositionen eller innehållsförteckningen.

C. Klicka på ordet/länken för att komma till rätt rubrik/underrubrik.

D. Läs texten på svenska i vänster spalt och på ditt modersmål i höger spalt.

 • Använd dokumentet som för-förståelse/sammanfattning:

A. Läs hela dokumentet på svenska (och på ditt modersmål, om det är översatt).

B. Kan användas till för-förståelse inför ett nytt avsnitt och som sammanfattning av avsnittet.

 • Utnyttja automatisk talsyntes:

A. Använd en talsyntes t.ex. via denna länk för att lyssna på den svenska texten.

B. Markera ett textavsnitt, kopiera, klistra in i talsyntesen, välj språk (Alva=svenska), och starta uppläsning.

C. Texten färgmarkeras styckevis, efterhand, som texten läses upp.

D. Utnyttja att du kan ändra uppläsningshastigheten, för optimal hörförståelse.

E. Vill du lyssna på text, på annat språk, kan du utnyttja Chrome-tillägget ”ImTranslator”.

Exempel på begreppsförklaring i dokumentet

Densitet

Densiteten beror på vilken sorts atomer, som ämnet består av och hur tätt atomerna eller molekylerna är packade.

Vatten har densiteten 1,0 kg/dm3.

Densitet beräknas genom att dividera vikten (d.v.s. massan) med volymen.

الكثافة

الكثافة تتعلق بنوع الذرات التي تتكون المادة منها و كمية الغزارة للذرات أو الجزيئات الموجودة

كثافة الماء هي ا كغ /دسم المكعب

الكثافة تحسب من خلال تقسيم الوزن (الكتلة) على الحجم

 

Dokument

Här finns länkar till studiematerialet. Filnamn som slutar med ”Arabiska” har översättning.

Dokumentet öppnas, som ett “google document”.

Man kan kopiera fillänken och lägga i google classroom eller distribuera till eleven. Då är filen läsbar för eleven och studiehandledaren/läraren.

Det är också möjligt att ladda ner filen som PDF, MsWord eller “OpenDocument-format”.

 

Fysikens grunder

Fy1FyGrunder

Fy1FyGrunderArabiska

 

Rörelse

Fy1Roerelse

Fy1RoerelseArabiska

 

Kraft

Fy1Kraft

Fy1KraftArabiska

 

Energi och arbete

Fy1EnergiArbete

Fy1EnergiArbeteArabiska

 

Energiförsörjning

Fy1EnergiFoersoerjning

Översättning pågår:

Fy1EnergiFoersoerjningArabiska

 

Värme och termodynamik

Fy1VaermeTermodynamik

Översättning pågår:

Fy1VaermeTermodynamikArabiska

 

Tryck och väder

Fy1TryckVaeder

Översättning pågår:

Fy1TryckVaederArabiska

 

Elektricitet

Fy1Elektricitet

Översättning pågår:

Fy1ElektricitetArabiska

 

Materia och relativitet

Fy1MateriaRelativitet

Översättning pågår:

Fy1MateriaRelativitetArabiska

 

Kärnfysik

Fy1Kaernfysik

Översättning pågår:

Fy1KaernfysikArabiska

 

Strålning

Fy1Stralning

Översättning pågår:

Fy1StralningArabiska

 

Skapare av material och ”creative commons”-licens

Av Bo Brynell (Läs om DUSM-projektet på Malmö delar).

Översättning till arabiska: Mariam Abdul Rahim.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.