Gå direkt till innehållet

Under arbetet med “Flyt farkost flyt” kommer ni under 4 lektioner att lära om hur formen och konstruktionen på ett föremål påverkar dess flytförmåga, lastförmåga och rörelseförmåga, samt hur lagrad energi kan omvandlas till rörelseenergi.

Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna och experiment. Centralt innehåll kommer i huvudsak från teknikämnet och förmågor som tränas är:

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Även förmågor inom de naturorienterade ämnena tränas som att kommunicera, genomföra systematiska undersökningar och att använda begrepp, modeller och teorier.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av experiment eller övningar enskilt, i par eller i grupp.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, “Hur har det känts”. Ladda även ner VÖL-diagrammet på Malmö delar för att uppdatera.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lerklump

Lektionsmål: ”Kunna få en lerklump att flyta i vatten”. Materiel: Lerklump, skål med vatten, “Flyt farkost flyt VÖL-diagram”, sången “Teknikbiten” samt videon “Lerklump”. Denna lektion introducerar ar...

Ett skepp kommer lastat

Lektionsmål: ”Kunna bygga en farkost med aluminiumfolie, undersöka dess flytkraft och kunna redogöra för begreppet flytkraft”. Materiel: Aluminiumfolie, kulor, skål med vatten, “Flyt farkost flyt VÖL-...

Fartfyllda farkoster

Lektionsmål: ”Kunna vika egna farkoster och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten”. Materiel: A4-ark, “Flyt farkost flyt VÖL-diagram” (se lektion Lerklump, moment 1),...

Motorbåten

Lektionsmål: ”Kunna bygga en farkost som drivs av ett gummiband och kunna redogöra för lagrad energi och rörelseenergi”. Materiel: PET-flaska med kork, nål, penna, sax, blomsterpinne, teskedar i plast...