Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna vika egna farkoster och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten”.

Materiel: A4-ark, “Flyt farkost flyt VÖL-diagram” (se lektion Lerklump, moment 1), “Fartfyllda farkoster – Tabell” (se moment 1), sången “Teknikbiten” samt instruktionsfilmerna “Fartfyllda farkoster 1 och 2”.

Under denna lektion genomförs ett experiment där ni viker pappersbåtar och undersöker vilken som rör sig snabbast.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Fartfyllda farkoster – moment 1

Fartfyllda farkoster

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om experimentet Ett skepp kommer lastat samt flytförmåga och lyftkraft. 

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen när ni gjorde experimentet ”Ett skepp kommer lastat”.
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fartfyllda farkoster – moment 2

Fartfyllda farkoster

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska vika egna båtar i papp och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan Kunna vika egna farkoster och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten”.

Titta sedan på musikvideon Teknikbiten.

Till elever

Ni kommer under denna lektion att vika egna båtar i papp och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten. 

Lektionsmålet är ”Kunna vika egna farkoster och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten”. 

Ni kommer även att titta på musikvideon “Teknikbiten”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fartfyllda farkoster – moment 3

Fartfyllda farkoster

Till lärare

Under denna lektion genomförs en övningen som heter Fartfyllda farkoster. Titta på de två instruktionsfilmerna med samma namn, se nedan. Filmerna visar exempel på hur man kan vika båtar.  Efter filmerna är det dags att själva genomföra övningen. Ni kan också hitta på andra eller egna sätt att vika båtar på. 

FARTFYLLDA FARKOSTER  

 • Låt eleverna jobba i par så de kan hjälp varandra. 
 • Dela ut A4-ark till eleverna och låt dem få vika de olika båtarna. 
 • Be dem att diskutera, resonera och experimentera tillsammans när de viker sina farkoster. 
 • När alla är klara provkör ni båtarna. Gå till ett passande ställe på skolan eller i dess närhet. 

 

 • Genomför undersökningen genom att ha olika lopp. 
 • I varje lopp startar de två olika båtmodeller samtidig. 
 • Ställ de två olika båtmodellerna sidan om varandra i vatten. 
 • Två elever startar varsin båt samtidigt genom att ge båtarna en lätt knuff. 
 • Anteckna i tabellen “Fartfyllda farkoster – Tabell” vilken båt som var snabbast genom att sätta X i rutan. 
 • Använd klassens alla båtar i olika lopp och anteckna alla resultat i tabellen. 

 

När ni är klara och alla båtar använts går ni tillbaka till klassrummet och diskuterar resultaten som finns antecknade i tabellen. Led samtalet mot en slutsats kring vilken form/konstruktion som rörde sig snabbast. Samtala även om olika faktorer som påverkade undersökningen, till exempel:

 • hur hårt man knuffade båten
 • vind
 • strömmar och rörelser i vattnet

Till elever

I detta moment ska du få göra experimentet ”Fartfyllda farkoster”.

Ni kommer att titta på två instruktionsfilmer som visar exempel på hur man kan vika båtar.

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fartfyllda farkoster – moment 4

Fartfyllda farkoster

Till lärare

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
 • Skriv i ditt VÖL-diagram.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.