Gå direkt till innehållet

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

Förklarande texter förklara fenomen eller hur något hänger ihop. De är vanliga i naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga och historiska  ämnen. De kan delas in i olika typer beroende på hur orsaker och konsekvenser hänger ihop. Se tre olika typer av förklarande text nedan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.